STW.nl
Vidi is part of the Talent Scheme. Vidi gives researchers who have already spent several years doing postdoctoral research the opportunity to develop their own innovative lines of research, and to appoint one or more researchers.
Voor ingenieurs is het een ongrijpbaar proces: zand dat plotseling verandert van een stevige ondergrond in een instabiele, bijna vloeibare massa. Een gigantisch bassin moet inzicht geven in die raadselachtige kant van zand. Het 'vloeibaar' worden van zand kan veel schade opleveren. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld taluds totaal onverwacht bezwijken, met dijkdoorbraken of wegverzakkingen tot gevolg. Hoe dat precies gebeurt, is grotendeels onbekend. Ingenieurs werken wel aan rekenmodellen om zandgedrag te kunnen voorspellen, maar die zijn gebaseerd op een beperkt aantal metingen en vooralsnog amper experimenteel te toetsen. Met een reusachtig bassin zoekt geotechnisch ingenieur Richard de Jager van de Technische Universiteit Delft naar een oplossing. Het bassin heeft doorzichtige wanden, zodat precies te volgen is hoe en wanneer zand een gedaanteverwisseling ondergaat. De Jager onderzoekt met het bassin hoe zand zich gedraagt onder allerlei omstandigheden, zoals hellingshoeken en grondeigenschappen. De eerste testmetingen met het bassin, ook wel liquefaction tank genoemd, gingen in juni 2015 van start. De Jager werkt in dit STW-onderzoek nauw samen met diverse partners die uiteindelijk de opgedane kennis willen toepassen, waaronder Boskalis, Rijkswaterstaat, Fugro, Deltares, Royal HaskoningDHV, de gemeente Rotterdam en het bedrijf Plaxis, dat geomechanische rekenmodellen ontwikkelt.