STW.nl
The ‘Advanced 5G solutions’ Partnership program plan is an initiative of STW and NXP for research on technological breakthroughs for 5G systems. This...
Hoe maak je de grootste gifbelt van West-Europa weer schoon? De natuur biedt de helpende hand, maar kan daarbij wel een duwtje in de goede richting gebruiken. In het STW-project PeatCap zoeken wetenschappers naar de optimale omstandigheden daarvoor. Ooit was de Volgermeerpolder de grootste gifbelt van West-Europa. De gemeente Amsterdam stortte er vanaf 1927 huisvuil, en vooral in de jaren zestig konden bedrijven er ongehinderd vaten chemisch afval dumpen. De sanering van het gebied begon in 2003. Het gif werd afgedekt met folie en een laag zand van een halve meter. In de zogeheten sawa’s die zo ontstonden, moet de natuur nu het echte opruimwerk verrichten, door veen te vormen dat chemische stoffen als benzeen kan afbreken. Veen dekt bovendien het gif af als de folie het uiteindelijk over enkele eeuwen begeeft.  PeatCapIn het STW-project PeatCap zochten prof.dr. Leon Lamers en collega’s de afgelopen jaren naar de beste manier om veenvorming te versnellen. Voor veenvorming heb je een laag dood plantenmateriaal nodig, die is afgesloten van zuurstof door een laag water. Daarnaast moeten er genoeg voedingsstoffen zijn om planten te laten groeien, maar niet zoveel dat er algen ontstaan die het dode materiaal te snel afbreken. De beste oplossing bleek om de bodem te bedekken met een 30 centimeter dikke laag organisch materiaal (klei). Vanaf 2016 wordt dit in alle sawa’s toegepast. Moerasvorming in VolgermeerpolderDaarnaast plantten de onderzoekers onder meer lisdodde en krabbescheer. De wortels van deze planten staan onder water en zorgen voor snelle moerasvorming, wat het startpunt is voor veenvorming. Buitenlandse steden die kampen met gifproblemen hebben inmiddels interesse getoond in deze techniek, waaronder Berlijn. ===== Dit artikel verscheen eerder in Impact, het relatiemagazine van STW. Het volledige magazine is beschikbaar als pdf-bestand. Foto: Hollandse Hoogte