STW.nl
Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.
Het idee was om micro-organismen die afvalstoffen onder zuurstofrijke omstandigheden verteren, in korrels te laten samenklonteren zodat ze in een waterzuiveringsinstallatie makkelijker en sneller bezinken. Dr.ir. Merle de Kreuk onderzocht in een STW-project samen met prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht en ingenieursbureau DHV bij de Technische Universiteit Delft hoe ze “aëroob korrelslib” kon maken. Het proces vernoemden ze naar Nereda en een gelijknamige eerste praktijkinstallatie is in 2012 in Epe in gebruik genomen.Hoe het werkt Kern van het Nereda-proces zijn bacteriën die afval omzetten in onschadelijke stoffen. Er zijn ‘nitrificerende’ organismen die ammonium, afkomstig uit bijvoorbeeld urine, omzetten in nitraat. Andere, ‘heterotrofe’ organismen laten organische afvalstoffen wegreageren, bijvoorbeeld met behulp van zuurstof of nitraat. In een ‘normale’ reactor vormen deze bacteriën vlokken. Die vlokken zijn (via bezinking) lastig te scheiden van het gereinigde water. Dat gebeurt in de grote ronde nabezinkbakken in de traditionele installaties. Met korrels gaat dat veel sneller (wat tot 30 % energie in het proces bespaart) en in veel kleinere bassins, wat een ruimtebesparing van 70 % oplevert. Meer informatie op www.nereda.nl Lees hier het hele verhaal >> STW-onderzoeker: Dr.ir. Merle de Kreuk         Locatie: Technische Universiteit DelftPartners betrokken bij onderzoek: Waterschap Hollandse Delta, PaquesBedrijven betrokken bij onderzoek: DHV