STW.nl

U bent hier

Programma's

Deze call is een uitvloeisel van het door het kabinet ingezette topsectorenbeleid en daagt onderzoekers en ondernemers uit funderende kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Academische onderzoekers worden uitgenodigd onderzoeksprojecten, die antwoorden geven op de wetenschappelijke en technologische uitdagingen, en die passen in de Kennisthema’s van het TKI Watertechnologie, bij STW in te dienen.

Het Vernieuwingsimpulsprogramma is door NWO samen met KNAW en de universiteiten in 2000 opgezet. Het programma heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven.
 

De topsector Creatieve Industrie verbindt kennis met innovatie. Binnen deze topsector is de Call for Proposals “Call NWO Creatieve Industrie: Research Through Design” (RTD) opgezet welke tot 21 april openstond voor onderzoeksvoorstellen binnen de ontwerpende disciplines om zo deze beweging te versterken. De call wordt georganiseerd in samenwerking tussen NWO Geesteswetenschappen, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Technologiestichting STW.

Technology foundation STW opens, in cooperation with NWO/ALW and starting January 24th of 2013, a call for proposals that fit within the research and innovation agenda of the top consortium for knowledge and innovation (TKI) Maritime.

Technologiestichting STW stelt jaarlijks een call open voor  projectvoorstellen die passen binnen de vijftien door het HTSM TopTeam opgeleverde roadmaps, inclusief nanotechnologie, of de ICT-roadmap.

The Dutch Technology Foundation (STW) initiated the STW Cooperation Programme Maps4Society to stimulate effective cooperation between academics and societal partners. In the context of this programme Rijkswaterstaat, Kadaster, Netherlands Space Office (NSO) and NCG (until 2013 Netherlands Geodetic Commission in the KNAW, from 2014 independent as Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica) together with universities and companies, have developed the Maps4Society (M4S) research programme. The core of this programme is user-oriented geo-information innovation and research on smart geo-information infrastructures.

Pagina's