STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Gezel

De titel Simon Stevin Gezel is een eretitel die het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) sinds 2005 verleent aan zeer veelbelovende jonge onderzoekers die het jaar daarvoor gepromoveerd zijn op een TTW-project. Deelname is alleen op voordracht van de projectleider. Deze moet aannemelijk maken dat de kandidaat een excellent onderzoeker is die met succes werkt aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten.

De laureaten ontvangen een bedrag van een 5000 euro, vrij te besteden aan een activiteit die past binnen de doelstellingen van TTW. Ook ontvangen zij een gegraveerde spiegel van kunstenaar Frans Snik.

 

 

Simon Stevin Gezel 2017
Floris van den Brink

 

Simon Stevin Gezel 2016
Valerio Fortunati

 

Simon Stevin Gezel 2015
Branko Ĺ avija