STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2000

De titel Simon Stevin Meester 2000 is toegekend aan prof.dr. Jacob Moulijn.

Prof.dr. Moulijn heeft als succesvol onderzoeksleider wereldfaam verworven in het katalyse-onderzoek en gaf leiding aan een wereldwijd erkend expertisecentrum op het gebied chemische reactoren. In zijn onderzoek concentreerde hij zich op monolithische reactoren, bestaande uit één stuk keramiek,
die de chemische omzettingen versnellen.

Het gebruik van monolieten zorgt voor een spectaculaire verhoging van de efficiëntie van reacties. De efficiëntie van conventionele reactoren kan door het gebruik van mono-
lithische katalysatoren met meer dan drie keer worden overtroffen. Een voorbeeld daarvan is
de omzetting van benzaldehyde met nikkel als katalysator. Dit is des te meer opmerkelijk, omdat de hoeveelheid katalysator in een monolithische reactor aanzienlijk lager is
dan in een conventionele reactor.

Katalyse met licht
In het Simon Stevin-onderzoek stond fotokatalyse centraal. Fotokatalyse is een veelbelovende methode voor de synthese van diverse chemicaliën. Chemische reacties kunnen door activering met licht met zeer hoge selectiviteit worden uitgevoerd. Fotokatalyse is voor een aantal toepassingen al door vele onderzoeksgroepen onderzocht. De toegepaste reactoren zijn echter vaak primitief, zodat een hoge licht efficiëntie niet bereikt wordt.

Het Simon Stevin-onderzoek had als doel het ontwerpen van een nieuwe reactor, waarin de lichtefficiëntie van de fotokatalytische reactie veel groter is. De onderzoeksgroep van prof.dr. Moulijn testte twee concepten. Het eerste concept was gebaseerd op een monoliet. Hier kon de katalysator van binnen uit (door middel van fibers in de kanalen), of van buitenaf worden belicht (als een glazen monoliet wordt toegepast). Het tweede ontwerp ging uit van glasvezel-
matten, waarop katalytisch interessante materialen zijn aangebracht. Het uitgangspunt was deze matten samen met de lichtbron in de reactor aan te brengen, zodat de gehele katalysator wordt belicht.