STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2001

De titel Simon Stevin Meester 2001 is toe-
gekend aan prof.dr. Paddy French, verbonden aan de TU Delft. Hij ontvangt de Meesterschaps-
titel vanwege de succesvolle resultaten uit wetenschappelijke onderzoek aan sensoren en de voorbeeldige manier waarop hij die in de chipindustrie weet te introduceren. Daardoor kunnen bijvoorbeeld pacemakers worden geproduceerd die meten, regelen en nauwelijks stroom verbruiken.

Siliciumplak
Prof.dr. Paddy French werkt zowel aan de technologie voor nieuwe chips als aan sensoren (‘voelsprieten’ van een apparaat)
die langdurig zelfstandig kunnen opereren.
Om dergelijke sensoren te fabriceren is een extra stap in het productieproces nodig. Het standaardproductieproces van chips voorziet
hij daartoe van een vervroegde stap, waarin reeds bewerkingen worden gedaan aan de siliciumplakken, maar wel zodanig dat de plak schoon blijft. Elk stofje immers maakt een siliciumplak onbruikbaar voor chips. Ook na afloop kan de plak worden aangepast; zelfs meer, maar de temperatuur mag daarbij niet boven de 400 graden Celsius uitkomen. Het werk van prof. French is erop gericht via zogeheten micromachining technieken te ontwikkelen, waardoor chip-fabrikanten beter in staat zijn om sensor en elektronica op één chip te integreren.

Prof. French ziet een grote toekomst voor autonome sensoren die onder extreme omstan-
digheden met bijvoorbeeld ruimtegebrek en beweging blijven functioneren, en die zichzelf kunnen testen, kalibreren en zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Dergelijke omstandig-
heden doen zich bijvoorbeeld voor in pacemakers. Medici willen daarom beschikken over meerdere sensoren op één chip. Dat kan alleen wanneer het vermogen van de chip bijzonder laag is, omdat de batterij, eenmaal geïmplanteerd, niet gemakkelijk is op te laden.

Succes
Het STW Simon Stevin Meesterschap wordt niet zozeer toegekend op basis van de reputatie van de onderzoeker. Belangrijker is het succes dat de genomineerde wist af te dwingen met STW-projectaanvragen die werden beoordeeld door steeds wisselende jury’s. Die methode voorkomt dat het geheugen dat nodig is om iemands prestaties in het verleden te kunnen meewegen een rol speelt.

De waardering voor de productiviteit van de onderzoekgroep waaraan de kandidaat (mede) leiding geeft en de waardering van verschillende jury’s voor de eigen plannen bepalen de rangorde. Daarbij worden de bij STW ingediende projecten vanaf 1993 meegewogen.

Prof.dr. French is de zevende onderzoeker die de titel Simon Stevin Meester heeft ontvangen van Technologiestichting STW. French was in 1999 reeds benoemd tot PIONIER-onderzoeker van NWO/STW. Hij heeft tientallen publicaties in internationale tijdschriften op zijn naam staan, evenals vele octrooien.