STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2002

De titel Simon Stevin Meester 2002 is
verleend aan prof.dr. Cock Lodder en
prof.dr.ir. Albert van den Berg. Beide lau-
reaten zijn hoogleraar aan de universiteit Twente en verrichten hun onderzoek binnen het instituut MESA+ instituut. Het bestuur van STW prijst de laureaten voor hun voortref-
felijke wetenschappelijke onderzoek en de uitstekende manier waarop zij industriële partners weten te interesseren.

Prof.dr. Cock Lodder verdiende voor zijn baanbrekend onderzoek op het gebied van systemen en technieken voor de magnetische data-opslag. De grenzen van de harddisk komen immers in zicht, omdat de harddisk simpelweg te snel moet gaan draaien om alle informatie nog snel genoeg te kunnen bereiken. Een meer principiële grens van de magnetische opslag is de zogeheten super-paramagnetische limiet, die wordt bereikt doordat zeer kleine bits op den duur instabiel worden.

In Lodder's groep wordt gekeken naar een alternatief waarbij honderden minuscule lees/schrijfkoppen een 'postzegel' scannen, voorzien van een magnetische laag die bestaat uit zeer kleine 'dotjes' magnetisch materiaal met afmetingen van enkele tientallen nanometers. Het maken van dit type media (patterned media), het verbeteren ervan en ook het ontwikkelen van uiterst gevoelige sensoren behoort tot het onderzoeksveld van Lodders groep.
 

Spin valve transistor
Een uitvinding die de groep internationaal op de kaart zette, is de spin valve transistor, een uiterst gevoelige magneetsensor waarover in het blad Science werd gepubliceerd. Ook leverde prof. Lodder een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de magnetische-kracht-microscoop (magnetic force microscope), waarvoor de groep onder meer twee nieuwe tips (aftasters van een oppervlak waarvan vervolgens een beeld wordt verkregen) ontwikkelde. De beide patenten die hieruit voortvloeiden worden overgenomen door NanoSensors, wereld-
marktleider in magnetische tip-fabricage.

Daarnaast is tape-recording een innovatief onderzoeksgebied en richt de groep zich op recording-experimenten met lees-schrijfkoppen met uiterst smalle spoorbreedte. Andere bedrijven die zijn betrokken in projecten van prof. Lodder zijn Philips, MPO, Thomson CSF/LCR, OnStream, Siemens, EMTEC Magnetics en Alditech. Prof. Lodder coördineerde
ook projecten van de Stichting FOM, IOP en Europese programma's.

Lab on a chip
Prof.dr.ir. Albert van den Berg ontvangt de hoogste eer van de Technologiestichting STW voor zijn onderzoek naar lab-on-a-chip-concepten, complete laboratoria ter grootte van een creditcard. De silicium chiptechnologie ligt hieraan ten grondslag. Met geavanceerde ets- en andere fabricagetechnieken is het mogelijk om vloeistofkanalen te maken of diverse componenten, zoals minipompjes, voor het bewerken en transporteren van vloeistoffen. Op die manier zijn chemische reacties mogelijk met fracties van druppels.

Zo ontwikkelt de groep van Van den Berg kleine systemen voor de detectie van ammoniak, en laboratoria voor monitoring ‘aan-het-bed’ in het ziekenhuis. Een vinding die het blad Science haalde, is de flowFET, een schakelaar die minieme hoeveelheden vloeistoffen bestuurt door variatie in elektrische spanning. Bedrijven die bij projecten van prof. Van den Berg zijn betrokken zijn onder meer Medtronic, Unilever, Organon, Shell, DSM Research, Philips CFT, Avantium, Glaxo-SmithKline, Nanopass en Diosynth. Samen met prof. Bergveld heeft Van den Berg de internationale conferentie voor Lab-on-a-Chip-ontwikkelingen (µTAS) opgestart die inmiddels meer dan 600 deelnemers telt.

Albert van den Berg studeerde in 1983 af in de technische natuurkunde en promoveerde vijf jaar later bij prof. D. Reinhoudt en prof. P. Bergveld. Sinds 1998 is hij hoogleraar.