STW.nl

U bent hier

Take-off actueel

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Het doel is het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).Lees meer over het programma Take-off
 
Take-off 2018
Het financieringsinstrument Take-off heeft jaarlijks twee rondes voor het aanvragen van financiering voor starters. Momenteel is de voorjaarsronde in volle gang. De financieringsronde Najaar 2018 opent medio juli/augustus en sluit begin september. Per type starter zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk de mogelijkheden per starter.
 
Financiering academische (WO-)starters
Voor academische starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via de instrumenten 'Take-off WO fase 1' en 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  
 Financiering aanvragen haalbaarheidsstudie WO (opent juli/augustus 2018)
 Financiering aanvragen vroegefasetraject WO/HBO/TO2 (opent juli/augustus 2018)
 
Financiering hbo-starters
Voor hbo-starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off hbo fase 1: haalbaarheidsstudies'. Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Ook kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen bij 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)', een programma dat wordt uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  
 Financiering aanvragen haalbaarheidsstudie HBO (opent juli/augustus 2018)
 Financiering aanvragen vroegefasetraject WO/HBO/TO2 (opent juli/augustus 2018)
 
Financiering TO2-starters
Voor TO2-starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies'. Indienen kan ook bij  het programma 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Beide programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. 
 Financiering aanvragen haalbaarheidsstudie TO2 (opent juli/augustus 2018)
 Financiering aanvragen vroegefasetraject WO/HBO/TO2 (opent juli/augustus 2018)
 
Calls Take-off 2018
Bekijk het overzicht van de calls van Take-off in 2018:
 Take-off najaar 2018 (opent juli/augustus 2018) 
 Take-off voorjaar 2018:
 
Tijdspad Take-off voorjaar 2018
  • Deadline indienen intentieverklaringen: 6 februari 2018, 14:00 uur CET.
  • Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 6 maart 2018, 14:00 uur CET (Intentieverklaring is verplicht om een uitgewerkt voorstel in te kunnen dienen).
  • Interviews met de aanvragers: mei 2018
  • Publicatie honoreringen: 25 juni 2018 verwacht (onder voorbehoud).


Honoreringen Take-off 

 
 Ga terug naar Take-off