STW.nl

You are here

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Partnership NWO-domein TTW-Rijk Zwaan

The call “Digital Phenotyping of plant-pathogen interactions” is available for research that enables accurate and quantitative phenotyping of pathogens or pests on diseased plant material through a combinational approach of hardware selection and development, 3D imaging and/or visualization of pathogens.

HTSM2017

The HTSM2017 call is aimed at fostering excellent fundamental and applied research within the Topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) to strengthen the international position of the Netherlands. In 2017, 5.6 million euros is available for research by research institutions with participation of companies.

Vici 2017

Vici is a funding instrument from the Talent Scheme. It gives senior researchers the opportunity to build up their own research group, often in anticipation of a tenured professorship. The research group must become structurally embedded in the research institution.

Energiesysteemintegratie & big data (ESI-bida)

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen samen kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.

Take-off Haalbaarheidsstudies: ronde 6

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.en.

Take-off Vroegefasetraject: ronde 6

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Demonstrator

Het doel van het instrument Demonstrator is om resultaten die voortkomen uit universitair onderzoek of onderzoek gefinancierd door Regieorgaan SIA-onderzoek door middel van demonstraties te verkopen en aan een marktpartij over te dragen.

EMEurope: Electric Mobility Europe Call 2016

De transnationale call Electric Mobility Europe (EMEurope) Call 2016 staat open voor innovatieprojecten die de uitrol van elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) in stedelijke gebieden bevorderen.

Biotechnology and Safety

The second call for Biotechnology and Safety is now open. The main goal of the programme is to build scientific knowledge concerning the risks and uncertainties associated with state-of-the art and future modern biotechnology developments and applications, as well as to gain knowledge on ways to minimise and control those risks.

Partnershipprogramme STW-STOWA-KWR-TKI-Water Technology

The call ‘Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle’ of the Partnership STW-STOWA-KWR-TKI Water Technology is aimed at research proposals in the area of ‘contaminants of emerging concern (CEC)’ in water. The following 3 research themes have been defined: Effect directed monitoring, Sustainable treatment technology for municipal effluents, and Effective control. Researchers are invited to submit a project proposal fitting into 1 or more of the research themes.

Pages