STW.nl

You are here

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Vici 2017

Vici is a funding instrument from the Talent Scheme. It gives senior researchers the opportunity to build up their own research group, often in anticipation of a tenured professorship. The research group must become structurally embedded in the research institution.

Energiesysteemintegratie & big data (ESI-bida)

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen samen kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.

Take-off Haalbaarheidsstudies: ronde 6

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.en.

Take-off Vroegefasetraject: ronde 6

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Demonstrator

Het doel van het instrument Demonstrator is om resultaten die voortkomen uit universitair onderzoek of onderzoek gefinancierd door Regieorgaan SIA-onderzoek door middel van demonstraties te verkopen en aan een marktpartij over te dragen.

EMEurope: Electric Mobility Europe Call 2016

De transnationale call Electric Mobility Europe (EMEurope) Call 2016 staat open voor innovatieprojecten die de uitrol van elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) in stedelijke gebieden bevorderen.

Biotechnology and Safety

The second call for Biotechnology and Safety is now open. The main goal of the programme is to build scientific knowledge concerning the risks and uncertainties associated with state-of-the art and future modern biotechnology developments and applications, as well as to gain knowledge on ways to minimise and control those risks.

Partnershipprogramme STW-STOWA-KWR-TKI-Water Technology

The call ‘Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle’ of the Partnership STW-STOWA-KWR-TKI Water Technology is aimed at research proposals in the area of ‘contaminants of emerging concern (CEC)’ in water. The following 3 research themes have been defined: Effect directed monitoring, Sustainable treatment technology for municipal effluents, and Effective control. Researchers are invited to submit a project proposal fitting into 1 or more of the research themes.

Perspectief round 2016-2017

Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 16,5 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 Topsectoren.

Open Technology Programme

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek