STW.nl

You are here

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

HTSM2018

The HTSM2018 open call is open for funding applications which concern applied research in High Tech Systems & Materials.

Vici 2018

Vici is a funding instrument from the Talent Scheme. It gives senior researchers the opportunity to build up their own research group, often in anticipation of a tenured professorship. The research group must become structurally embedded in the research institution.

Take-off WO – fase 1: Haalbaarheidsstudies ronde 8 (voorjaar 2018)

Ronde 8 van het programma ‘Take-off WO – fase 1: Haalbaarheidsstudies’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Take-off TO2 – fase 1: Haalbaarheidsstudies ronde 2 (voorjaar 2018)

Ronde 8 van het programma ‘Take-off TO2 – fase 1: Haalbaarheidsstudies’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit TO2-instellingen.

Take-off - fase 2: vroegefasefinanciering ronde 8 (voorjaar 2018)

Ronde 8 van het programma ‘Take-off fase 2: vroegefasefinanciering’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap. Nieuw in deze ronde is dat ook TO2-instellingen kunnen aanvragen.

Demonstrator 2018

The Demonstrator programme focuses on facilitating and stimulating the application of research results from Dutch universities, research institutes or universities of applied sciences and research funded by the Taskforce for Applied Research (NRPO SIA).

Partnership NWO Domain TTW-Holland Innovative Potato

The call “To improve yield, quality and stability of potato production” is open for project proposals which aim to increase knowledge on the contribution of genetics, agronomy, crop management and environmental factors that contribute to yield and stability in the context of resource efficiency, potato consumption and climate change.

Perspectiefronde 2017/2018

Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.

Vidi 2017

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.

Open mind 2017

Open Mind is een laagdrempelige mogelijkheid om gewaagde onderzoeksideeën te kunnen uitvoeren. Het programma staat open voor verrassende onderzoeksideeën die kunnen leiden tot een duidelijke maatschappelijke toepassing. De nadruk ligt op nieuwe ideeën die nog niet eerder zijn uitgevoerd binnen de huidige onderzoekslijnen van de indieners. Vijf voorstellen ontvangen een jaar onderzoeksfinanciering van maximaal 50.000 euro.

Pages