STW.nl

You are here

Financieringsinstrumenten

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) heeft diverse financieringsinstrumenten.

Vernieuwingsimpuls
Vanuit de overtuiging dat nieuwe technologie begint met talent en ideeën biedt TTW met de Vernieuwingsimpuls talentvolle onderzoekers de kans zich te ontplooien.

Open Technologieprogramma
Het Open Technologieprogramma is een bottom-up-podium voor goede technologisch-wetenschappelijke
ideeën.

Perspectiefprogramma’s
Binnen Perspectiefprogramma’s, waarin wetenschappers met een consortium van bedrijven werken aan specifieke wetenschappelijke thema’s, kan een technologie verder worden ontwikkeld.

Partnershipprogramma
Als een bedrijf een concrete technologisch-wetenschappelijke vraag heeft, kan een
Partnershipprogramma uitkomst bieden. Het bedrijf stelt het centrale thema vast en betaalt de helft van de
programmakosten.

Take-off en Demonstrator
Het laatste zetje richting de markt geeft TTW met Take-off voor startende ondernemers (voorheen de
Valorisation Grant), en Demonstrator voor het ontwikkelen van een demonstratiemodel.

Open Mind
Technologie met een verrassende maatschappelijke toepassing krijgt de ruimte bij Open Mind. Maatschappelijk betrokken onderzoekers kunnen met deze laagdrempelige subsidie originele ideeën indienen waarvoor geen andere subsidies bestaan.

Naast deze instrumenten is TTW medefinancier van nog meer thematische programma’s. Deze worden in veel gevallen in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Zodoende kennen zij vaak een iets andere opzet dan de andere instrumenten. 

Over deze programma’s vindt u onder de volgende links meer informatie:


Voor een overzicht van alle programma’s van de financieringsinstrumenten klik hier.

The annual HTSM programme challenges researchers and companies to jointly develop fundamental knowledge for technological breakthroughs and innovative applications.
The Open Technology Programme is intended for projects across the full range of technical scientific research.
STW's Partnership instrument is used to tackle questions and wishes from industry. A Partnership programme efficiently combines demand-driven research questions from industry with the open submission of research ideas from Dutch universities and academic institutions.
Perspectief focuses on solving innovation issues by applying innovational knowledge and by doing so contributes to technological innovation with potential economic impact for the Netherlands.
The Talent Scheme is a personal grant, which offers talented, creative researchers the opportunity to research a topic of their choice.