STW.nl

You are here

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
TTW Eng black (JPG)
TTW Eng CMYK (EPS)
TTW Eng CMYK (JPG)
TTW NL CMYK (EPS)
TTW NL CMYK (JPG)
TTW NL zwart (JPG)
Acknowledgements
Algemene Voorwaarden
Borderel (excel-versie)
Borderel (PDF-versie)
Borderel (Word-versie)
Buitenlandse reis aanvraagformulier
Buitenlandse reis declaratieformulier
Cleanroom regulation
Cleanroomregeling
Data management section form
Declaratieformulier
Declaration and signing main applicant
Directions TTW
Eindformulier inhoudelijke afsluiting
Evaluatierapport Demonstrator
Evaluation items OTP
Final Form Completion of Research
Financieel Jaarbericht 2013
Form Declaration and Signing Main Applicant
Formulier Akkoordverklaring eigen Intellectueel Eigendom en Publicatie-afspraken
Formulier verklaring ondertekening aanvrager
General Conditions
Guidelines for an OTP-proposal (from 1 October 2016)
Guidelines for an OTP-proposal (until 30 September 2016)
Guidelines for members of the jury (OTP)
IE&P afspraken
Intellectual Property & Publication arrangements
Invulformaat OTP
Invulformaat Voortgangsrapportage/Voortzettingsaanvraag
Invulformaat Voortgangsrapportage/Voortzettingsaanvraag Engels
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jubileumboek 30 jaar STW
NWO Eng black (JPG)
NWO Eng CMYK (EPS)
NWO Eng CMYK (JPG)
NWO NL CMYK (EPS)
NWO NL CMYK (JPG)
NWO NL zwart (EPS)
NWO NL zwart (JPG)
Option Agreement (English)
OTP FP formulier
Personeelsinformatieformulier
Personeelstarieven per 1 juli 2016
Perspectiefprogramma BTP Eindverslag
Perspectiefprogramma GTIP Final Report
Perspectiefprogramma IS2C Eindverslag
Perspectiefprogramma MuST Final Report
Reimbursement of thesis printing costs
Relatiemagazine Impact nummer 1
Relatiemagazine Impact nummer 2
Relatiemagazine Impact nummer 3
Relatiemagazine Impact nummer 4
Relatiemagazine Update nummer 1
Relatiemagazine Update nummer 2
Relatiemagazine Update nummer 3
Relatiemagazine Update nummer 4
Richtlijnen voor het indienen van een OTP-aanvraag (vanaf 1 oktober 2016)
Richtlijnen voor juryleden OTP
Routebeschrijving TTW
Simon Stevin Gezel 2012
Simon Stevin Gezel 2013
Simon Stevin Gezel 2014
STW CMYK (EPS)
STW Philips research program foto 1
STW Philips research program foto 2
STW RGB highres (JPG)
STW RGB lowres (JPG)
STW RGB transparant (PNG)
STW RGB transparant (PNG)
STW zwart (EPS)
Tekenbevoegdheidsformulier
Toelichting Personele aanstellingen
Utilisatierapport 2012
Utilisatierapport 2013
Utilisatierapport 2014
Utilisatierapport 2015
Uurtarieven mensuren voor in kind bijdrage
Valuable - Indicators for Valorisation
Vergoeding drukkosten proefschriften
Waardevol - Indicatoren voor valorisatie