STW.nl

You are here

Aanvraagformulier-Take-off-fase2-vroegefasetraject-ronde-8
Borderel (Excel), alleen voor projecten gehonereerd voor 2017
Borderel (Word), alleen voor projecten gehonereerd voor 2017
Brochure Guidelines Users' Committee NWO Domain AES
Brochure Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW
Buitenlandse reis aanvraagformulier, alleen voor projecten gehonereerd voor 2017
Buitenlandse reis declaratieformulier, alleen voor projecten gehonereerd voor 2017
Cleanroom regulation
Cleanroomregeling
Data management section form
Declaratieformulier (Excel)
Declaratieformulier (Word)
Eindformulier financiƫle afsluiting
Eindformulier inhoudelijke afsluiting
Evaluation items Open Technology Programme
Final form completion of research
Financiƫle planning (OTP)
Form declaration and signing main applicant
Format progress report/continuation
Formulier verklaring en ondertekening hoofdaanvrager
Guidelines for an OTP-proposal
Guidelines for members of the jury (OTP)
Hourly rates in-kind personel
Intellectual Property and Publication arrangements
Intellectueel Eigendom en Publicatieafspraken
Invulformaat Open Technologieprogramma
Invulformaat voortgangsrapportage/voortzettingsaanvraag
NWO Grant rules
NWO Subsidieregeling
Personeelsinformatieformulier (PIF)
Personeelstarieven (per 1-7-2006 t/m per 1/7/2017)
Reimbursement of thesis printing costs
Richtlijnen voor het indienen van een OTP-aanvraag
Richtlijnen voor juryleden (OTP)
Richtlijnen-Take-off-fase-2-Vroegefasetrajecten-WO-HBO-TO2
Richtlijnen-Take-off-TO2-fase 1-ronde-2
Richtlijnen-Take-off-WO-fase 1-ronde-8
Take-off-aanvraagformulier-fase1-haalbaarheidsstudie-ronde2-TO2
Take-off-aanvraagformulier-fase1-haalbaarheidsstudie-ronde8-WO
Take-off-application-form-phase-2-vroegefasetraject-round-8
Take-off-applicationform-phase1-feasibility-study-TO2-round2
Take-off-declaration-of-intent-phase-1-TO2-round2
Take-off-declaration-of-intent-phase-1-WO-round-8
Take-off-declaration-of-intent-phase2-round-8
Take-off-eindformulier-financiele-afsluiting
Take-off-fase-1-Bijlage-facturering-en-betaling
Take-off-intentieverklaring-fase 2-vroegefasetraject-ronde-8
Take-off-intentieverklaring-fase-1-haalbaarheidsstudie-ronde2-TO2
Take-off-intentieverklaring-fase-1-haalbaarheidsstudie-ronde8-WO
Take-off-richtlijn-eindrapportage-fase1-haalbaarheidsstudie
Tekenbevoegdheidsformulier
Template Letter of support
Toelichting personele aanstellingen
Uurtarieven mensuren voor in-kindbijdragen
Vergoeding drukkosten proefschrift