STW.nl

You are here

Deadline open call Partnership-programma NWO-domein TTW-Rijk Zwaan

30 May 2017
NWO-domein TTW en zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan investeren samen 3 miljoen euro in het Partnership-programma Digital phenotyping of plant-pathogen interactions. Het programma moet leiden tot nieuwe inzichten in het bestrijden van plantenziekten. Wetenschappers vanuit de plantkundige onderzoekswereld kunnen samen met onderzoekers aan technische universiteiten projectvoorstellen indienen voor dit programma.
 
De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 30 mei 2017, 14.00 uur. Kijk op de Open Call-pagina voor meer informatie.