STW.nl

You are here

Take-off TO2 - fase 1 haalbaarheidsstudies

Financieringsinstrument 
Status 
Open
Opening 
22 July 2017
Deadline 
3 October 2017 - 2:00pm
Call Type 
Open
De eerste ronde van Take-off TO2, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit TO2-instellingen, is open voor aanvragen.
 
Open call: Ronde 7 - najaar 2017
Aanvragen voor haalbaarheidsstudies, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot 5 september 2017, 14:00 uur CEST als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 3 oktober 2017, 14:00 uur CEST.
 
Tijdspad
22 juni 2017 Openstelling call
5 september 2017 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
3 oktober 2017 14:00u Deadline indiening volledige aanvragen
November 2017 Periode interviewdagen
11 december 2017 Bekendmaking uitslag (onder voorbehoud)
 
Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies 
Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
Het Take-off TO2-programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan innovatieve TO2-starters voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen.
 
Aanvragen
• Indiening intentieverklaring (Het indienen van een intentieverklaring is niet meer mogelijk. De deadline is verstreken.)
• Indiening full proposal (Een uitnodiging voor het indienen van een full proposal volgt nadat de intentieverklaring is behandeld) 
 
Relevante documenten en websites voor aanvragen Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies
 
English documents
 
Relevante documenten voor lopende Take-off haalbaarheidsstudies
 
 
 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Voor algemene vragen over Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Program officer Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
Voor vragen over het life sciences cluster
Beleidsmedewerker Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Beleidsmedewerker Anne Cukier
Tel: 070 3440 833
E-mail: a.cukier@nwo.nl
Programma-assistentie
Programma-assistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl