STW.nl

You are here

Nieuwe Perspectief-ronde open

2 October 2017

Op deze dag gaat de nieuwe Perspectief-ronde 2017/2018 open. Onderzoekers kunnen dan een onderzoeksidee indienen dat bijdraagt tot het oplossen van een innovatieknelpunt in samenwerking met private partijen. Meer informatie over de call en de procedure staat op deze webpagina.