STW.nl

You are here

Deadline Perspectief fase 1

7 November 2017

Deadline Perspectief Fase 1: Aanmelding programma-initiatief

TTW hecht eraan dat onderzoeksthema’s in openheid en dialoog worden opgezet. Het Perspectief-instrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom verplicht vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de TTW-website.

Het organiseren van een matchmaking-bijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met één of meer TKI’s te organiseren.

Uw programma-initiatief bevat:

  • Voorlopige titel van de themasuggestie
  • Korte beschrijving thema
  • Contactpersoon/trekker van het thema
  • Namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers
  • Topsector en roadmap/innovatieagenda
  • Optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst

 

Hier vindt u meer informatie over Perspectief.