STW.nl

U bent hier

Programma's

Op initiatief van het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) hebben Technologiestichting STW en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), beide onderdeel van NWO, samen met het Materials innovation institute (M2i) de materialen calls georganiseerd met het doel een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland.

Het onderzoeksprogramma Sport is ontwikkeld om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van sport te versterken en duurzame kennis ten behoeve van beleid en praktijk op te bouwen.

Deze call is een uitvloeisel van het door het kabinet ingezette topsectorenbeleid en daagt onderzoekers en ondernemers uit funderende kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen.

Dit programma beoogt om een snelle transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem tot stand te brengen.

Technology foundation STW will open, starting March 3rd of 2014, a call for proposals that fit within the research and innovation agendas of the top consortia for knowledge and innovation (TKI) within the top sector Water.
 

NWO-domein TTW stelt jaarlijks een call open voor  projectvoorstellen die passen binnen de vijftien door het HTSM TopTeam opgeleverde roadmaps, inclusief nanotechnologie, of de ICT-roadmap.

Technologiestichting STW heeft met het Ministerie van EL&I een overeenkomst gesloten om gezamenlijk een onderzoeksprogramma over eiwitinnovatie te gaan uitvoeren. Het programma daagt wetenschappers en ondernemers uit om met nieuwe kennis, technologische vindingen en praktische toepassingen een doorbraak te forceren op het gebied van verduurzaming van de eiwitproductie.

De Valorisation Grant is een persoonsgebonden subsidie aan ondernemende onderzoekers voor het ontwikkelen van innovatieve high-tech bedrijvigheid op basis van kennis die is ontwikkeld binnen de universiteit of onderzoeksinstelling waar de betreffende onderzoeker aan verbonden is. De Valorisation Grant is bedoeld als overbrugging van de ‘funding gap’, de moeilijkheid die ondernemers en ondernemende onderzoekers ervaren om de eerste stappen van kennisbenutting gefinancierd te krijgen. De Valorisation Grant is geïnspireerd door het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) programma.

Pagina's