STW.nl

U bent hier

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Workshop Physics with Industry 2017

Voor de Workshop Physics with Industry worden bedrijven gezocht met complexe vraagstukken waar jonge fysici aan kunnen werken. Bedrijven profiteren door deze workshop van de denkkracht van onderzoekers, de onderzoekers ervaren hoe zij bij kunnen dragen aan de industrie.

Partnership NWO-domein TTW-Rijk Zwaan

The call “Digital Phenotyping of plant-pathogen interactions” is available for research that enables accurate and quantitative phenotyping of pathogens or pests on diseased plant material through a combinational approach of hardware selection and development, 3D imaging and/or visualization of pathogens.

HTSM2017

De HTSM2017 call is gericht op excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek voor de Topsector High Tech Systemen en Materialen om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Er is in 2017 5,6 M€ beschikbaar voor onderzoek van kennisinstellingen met participatie van bedrijfsleven.

Vici 2017

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Energiesysteemintegratie & big data (ESI-bida)

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen samen kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.

Biotechnology and Safety

The main goal of this programme is to build scientific knowledge concerning the risks and uncertainties associated with state-of-the art and future modern biotechnology developments and applications, as well as to gain knowledge on ways to minimise and control those risks.

Perspectiefronde 2016-2017

Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 16,5 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 Topsectoren.

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek

Pagina's