STW.nl

U bent hier

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

HTSM2018

De open call HTSM2018 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Vici 2018

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Take-off WO – fase 1: Haalbaarheidsstudies ronde 8 (voorjaar 2018)

Ronde 8 van het programma ‘Take-off WO – fase 1: Haalbaarheidsstudies’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Take-off TO2 – fase 1: Haalbaarheidsstudies ronde 2 (voorjaar 2018)

Ronde 8 van het programma ‘Take-off TO2 – fase 1: Haalbaarheidsstudies’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit TO2-instellingen.

Take-off - fase 2: vroegefasefinanciering ronde 8 (voorjaar 2018)

Ronde 8 van het programma ‘Take-off fase 2: vroegefasefinanciering’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap. Nieuw in deze ronde is dat ook TO2-instellingen kunnen aanvragen.

Demonstrator 2018

Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek.

Partnership NWO Domain TTW-Holland Innovative Potato

The call “To improve yield, quality and stability of potato production” is open for project proposals which aim to increase knowledge on the contribution of genetics, agronomy, crop management and environmental factors that contribute to yield and stability in the context of resource efficiency, potato consumption and climate change.

Industrial Doctorates

Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf.

Perspectiefronde 2017/2018

Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek