STW.nl

U bent hier

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

Vluchtelingen in de wetenschap

Projectleiders of hoofdaanvragers van een reeds door NWO of ZonMW gefinancierd onderzoeksproject kunnen financiering aanvragen om voor de duur van 1 jaar een vluchteling met een academische achtergrond (niveau master of PhD) op zijn of haar project te laten meewerken.

Open Mind 2018

Open Mind is een laagdrempelige mogelijkheid om gewaagde onderzoeksideeën te kunnen uitvoeren. Het programma staat open voor verrassende onderzoeksideeën die kunnen leiden tot een duidelijke maatschappelijke toepassing. De nadruk ligt op nieuwe ideeën die nog niet eerder zijn uitgevoerd binnen de huidige onderzoekslijnen van de indieners. Vijf voorstellen ontvangen een jaar onderzoeksfinanciering van maximaal 50.000 euro.

Open Mind 2018

Open Mind is a low-threshold opportunity to be able to carry out daunting research ideas. The programme is open to surprising research ideas that can lead to a clear societal application. The emphasis is on new ideas that have not previously been implemented within the current research lines of the proposers. Five proposals receive a year of research funding of up to 50.000 euros.

HTSM2018

De open call HTSM2018 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Vici 2018

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Demonstrator 2018

Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek.

Partnership NWO Domain TTW-Holland Innovative Potato

The call “To improve yield, quality and stability of potato production” is open for project proposals which aim to increase knowledge on the contribution of genetics, agronomy, crop management and environmental factors that contribute to yield and stability in the context of resource efficiency, potato consumption and climate change.

Industrial Doctorates

Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf.

Perspectiefronde 2017/2018

Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek