STW.nl

U bent hier

Open calls

Op deze pagina staan de financieringsinstrumenten en/of programma's die openstaan voor het indienen van onderzoeksaanvragen. U kunt een onderzoeksaanvraag indienen via ISAAC, het elektronisch indienloket van STW/NWO. Door op de knop Nu aanvragen te klikken, wordt u verbonden met ISAAC. Richtlijnen en formulieren voor het indienen van aanvragen vindt u op de pagina Aanvrager.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Energiesysteemintegratie & big data (ESI-bida)

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen samen kunnen financiering aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.

Demonstrator

Het doel van het instrument Demonstrator is om resultaten die voortkomen uit universitair onderzoek of onderzoek gefinancierd door Regieorgaan SIA-onderzoek door middel van demonstraties te verkopen en aan een marktpartij over te dragen.

EMEurope: Electric Mobility Europe Call 2016

De transnationale call Electric Mobility Europe (EMEurope) Call 2016 staat open voor innovatieprojecten die de uitrol van elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) in stedelijke gebieden bevorderen.

VENI 2017

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

HTM 2016

Het financieringsinstrument Hightech Materialen (HTM) is ingericht om een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. Deze call adresseert de prioriteitsgebieden van de roadmap Hightech Materials (topsector HTSM), de roadmap Chemistry of Advanced Materials (topsector Chemie) en het thema Materials for Sustainable Energy (topsector Energie).

Biotechnology and Safety

The second call for Biotechnology and Safety is now open. The main goal of the programme is to build scientific knowledge concerning the risks and uncertainties associated with state-of-the art and future modern biotechnology developments and applications, as well as to gain knowledge on ways to minimise and control those risks.

Partnershipprogramma STW-STOWA-KWR-TKI-Water Technology

De call ‘Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle’ van het Partnership STW-STOWA-KWR-TKI Watertechnology, richt zich op onderzoeksvoorstellen op het gebied van ‘contaminants of emerging concern (CEC)’ in water. Hiervoor zijn drie onderzoekthema’s gedefinieerd: EFfect directed monitoring, Sustainable treatment technology for municipal effluents en Effective control. Onderzoekers worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen die binnen 1 of meerdere van de onderzoekthema’s vallen.

Perspectiefronde 2016-2017

Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 16,5 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 Topsectoren.

Take-off Haalbaarheidsstudies: ronde 5

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Het betreft proof-of-principle-/proof-of-concept-financiering waarbij het gaat om commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden.

Take-off Vroegefasetraject: ronde 5

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Het betreft proof-of-principle-/proof-of-concept-financiering waarbij het gaat om commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden.

Pagina's