STW.nl

U bent hier

10 Vidi-beurzen naar TTW-onderzoekers

10 Vidi-beurzen naar TTW-onderzoekers

31 mei 2018

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 86 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Tien daarvan vallen binnen het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. 

Met deze financiering kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Vidi-laureaten aan het woord
In deze video vertellen verschillende Vidi-onderzoekers over hun droom voor de toekomst en waar ze hun Vidi voor gaan inzetten. De TTW-onderzoeker in de video is Peter Schwabe (Radboud Universiteit Nijmegen), die werkt aan cryptografie voor de quantumcomputer. Schwabe, die eerder ook een Veni-beurs ontving, won vorig jaar tijdens NWO-congres ICT.OPEN nog de Nederlandse prijs voor ICT-onderzoek.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen.

Een overzicht van de gehonoreerde projecten binnen TTW:

Analoge circuits op de limiet
Dr. ir. P.J.A. (Pieter) Harpe (m), Technische Universiteit Eindhoven
Alomtegenwoordige elektronica voor implantaten, draagbare elektronica en omgevingsobservatie dient zeer klein en goedkoop te zijn, mag maar weinig vermogen verbruiken en moet een beperkte ecologische voetafdruk hebben. De wetenschappers zullen fundamentele limieten en trade-offs van analoge circuits onderzoeken, nieuwe ontwerpconcepten voorstellen en ‘zuinige’ prototypes ontwikkelen voor biomedische sensoren en omgevingssensoren.

Kleine stapjes, grote sprongen – Kustlandschappen bouwen met ruimtelijk organiserende planten
Dr. ir. T. (Tjisse) van der Heide (m), Radboud Universiteit Nijmegen, Institute for Water and Wetland Research
Planten-gedomineerde kustecosystemen en hun ecosysteemdiensten gaan wereldwijd achteruit. Bescherming en herstel is lastig doordat spruitdichtheid- en polgrootteafhankelijke vestigingsdrempels zorgen voor onvoorspelbare verliezen en (her-)kolonisatie bemoeilijken. De projectleider onderzoekt hoe planten hun spruiten ruimtelijk organiseren om polvorming te optimaliseren, en ontwikkelt nieuwe beheersindicatoren en hersteltechnieken die deze organisatiecapaciteit benutten.

Geneesmiddelenonderzoek over een andere boeg
Dr. L.H. (Laura) Heitman (v), Universiteit Leiden, Leiden Academic Centre for Drug Research
Helaas werken veel geneesmiddelen niet goed genoeg, omdat ze te snel hun binding aan de werkzame plaats in het lichaam verliezen, en zo te weinig tijd hebben om effectief te zijn. De onderzoeker bestudeert hoe de bindingskinetiek van geneesmiddelen geoptimaliseerd kan worden om ziekten doeltreffend te bestrijden.

Wat is er nodig om een composietlaminaat kapot te maken?
Dr. ir. F.P. (Frans) van der Meer (m), Technische Universiteit Delft, Faculteit Civil Engineering & Geosciences
Composietmaterialen versterkt met vezels kunnen in veel variaties ontworpen worden. Ieder ontwerp moet apart getest worden om te weten wanneer het kapot gaat. Kan dat ook voorspeld worden? Onderzoekers ontwikkelen een gedetailleerd model dat meerdere schaalniveaus omvat. Door nieuwe rekenmethodes blijft het multischaalmodel qua rekentijd praktisch toepasbaar.

Cryptografie voor de volgende eeuw
Dr. P. (Peter) Schwabe (m), Radboud Universiteit Nijmegen, Digital Security Group
Natuurkundigen werken hard aan het bouwen van een zogenaamde quantumcomputer. Naast het bieden van diverse nuttige toepassingen zullen quantumcomputers ook de versleuteling kunnen breken die gebruikt wordt om bijvoorbeeld internetverkeer te beveiligen. Dit project zal cryptografie naar het volgende niveau tillen, zodat het weerstand biedt tegen aanvallen van quantumcomputers.

Cardiac 3D re-perfusion imaging - QUANTO
Dr. ir. H.J. (Rik) Vos (m) PhD, Erasmus MC, Biomedical Engineering
De acute behandeling van patiënten met een hartinfarct geeft bij een derde geen volledig herstel van de doorbloeding van het hart. De onderzoekers gaan een nieuw echosysteem bouwen om tijdens de ingreep de doorbloeding nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de beste vervolgbehandeling kan worden gekozen voor de patiënt.

Design and Optimisation via Multiscale Modelling and Rapid Prototyping
Dr. T. (Thomas) Weinhart (m), Universiteit Twente, departement Thermal & Fluid Engineering
Een nieuw kader voor multischaalmethoden is ontwikkeld voor het ontwerpen en optimaliseren van machinerie voor granulaire materialen. Deze ‘virtuele prototypes’ zijn een alternatief voor dure en tijdrovende (schaal)experimenten. Toepassingen zijn onder andere nieuwe materialen in de chemie, agri-food, energie en high-tech sectoren, en de voorspelling van natuurrampen zoals lawines.

Kleiachtige orthopedische implantaten
Prof. dr. A.A. (Amir) Zadpoor (m), Technische Universiteit Delft, Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen
Onderzoekers gebruiken 3D printen om orthopedische implantaten te maken die zich gedragen als klei. Deze implantaten kunnen gemodelleerd worden naar de vorm van patiëntbotten en harden vervolgens uit (vergelijkbaar met klei). De gepersonaliseerde vorm van dergelijke implantaten verbetert de fixatie en daarmee de levensduur.

Domeinoverstijgende projecten bij TTW

Een toolbox gebaseerd op microchips om osteoporose te behandelen
Dr. A. (Alireza) Dolatshahi-Pirouz (m), Radboud University Medical Center
Osteoperose is de meest voorkomende aandoening onder ouderen. Nieuwe innovaties om osteoperose aan te kunnen pakken zijn hard nodig. Het doel van dit onderzoek is om een toolbox te ontwikkelen waarin eenvoudig duizenden verschillende therapieën kunnen worden getest met één enkel experiment. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hydrogelgebaseerde stamceltherapieën.

Een miniatuur botmodel
Dr. S. (Sandra) Hofmann (v), Technische Universiteit Eindhoven, Biomedische Technologie
Er is weinig bekend van de complexe wisselwerking tussen de verschillende celtypen in botweefsel. Het doel van dit project is om in het laboratorium met behulp van humane cellen miniatuurbotten te creëren. Vervolgens wordt botremodelering bestudeerd in gezonde en pathologische situaties zodat specifieke therapieën ontwikkeld kunnen worden.

Hier staat een overzicht van alle Vidi-honoreringen van deze ronde.

 

Contactpersoon