STW.nl

U bent hier

Acht STW-onderzoekers ontvangen een NWO-Vidi

Acht STW-onderzoekers ontvangen een NWO-Vidi

22 mei 2013

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 86 wetenschappers maximaal 800.000 euro toegekend om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te bouwen. Zij ontvangen een Vidi uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Acht van de Vidi’s gaan naar wetenschappers die hun onderzoek via Technologiestichting STW gaan uitvoeren.

De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. De onderwerpen waar de Vidi-laureaten onderzoek naar gaan doen, lopen uiteen van de rol van belangengroepen in politieke besluitvorming tot het biochemisch ontrafelen van de ziekte van Parkinson en de ontwikkeling van computersimulaties om brandstof te halen uit hout.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee financieringsvormen zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten. Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

De gehonoreerde aanvragen vanuit STW

Rust roest; teveel rust verkort de levensduur
Dr.ing. L. (Leónie) Bentsink (v), Wageningen UR – Plantenfysiologie
Voor vele organismen zijn periodes van rust belangrijk om te kunnen overleven onder ongunstige omstandigheden. Deze rustperiodes verlengen de levensduur. In zaden leidt teveel rust juist tot een bekorting van de levensduur. Deze verrassende nieuwe vinding is van groot belang voor zowel de ecologie als de zaadindustrie en zal verder worden onderzocht.

Tomaten bewapenen zich tegen insecten
Dr. P.M. (Petra) Bleeker (v), Universiteit van Amsterdam – Plantenfysiologie
Cultuurtomaten zijn letterlijk kasplantjes geworden die zich slecht kunnen verdedigen tegen schadelijke insecten. Door het ontrafelen van de genetica achter ‘groene’ afweerstoffen uit wilde voorouders kunnen we cultuurtomaten op natuurlijke wijze bewapenen. Hierdoor kan het gebruik van insecticiden worden beperkt.

Het verbeteren van minuscule enzymfabriekjes
Dr. D. (Dennis) Claessen (m), Universiteit Leiden – Moleculaire Biotechnologie
Enzymen worden veelvuldig gebruikt in de biotechnologie, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie, maar ook voor de productie van biobrandstoffen. Wij gaan de groei van belangrijke enzymproducenten verbeteren, wat zal leiden tot een meer duurzame productie.

Het oprekken van de limieten van oprekbare elektronica
Dr.ir. J.P.M. (Johan) Hoefnagels (m), Technische Universiteit Eindhoven – Werktuigbouwkunde
Innige integratie van extreem oprekbare elektronica met biologische weefsels, zoals hersenen of hart, maakt futuristische medische toepassingen mogelijk, zoals controle van epileptische aanvallen. Dit project onderzoekt een revolutionair mechanisme om elektronica extreem oprekbaar te maken, gedemonstreerd met een opblaasbare, in vivo ultrasounddetector.

Tumoren zichtbaar maken tijdens de operatie
Dr.ir. H.W.A.M. (Hugo) de Jong (m), Universiteit Utrecht/Universitair Medisch Centrum Utrecht - Radiology
In dit onderzoek wordt een nieuwe geïntegreerde gamma-röntgencamera ontwikkeld waarmee tumoren zichtbaar gemaakt kunnen worden tijdens operaties zonder snijden. Dit kan grote gevolgen hebben voor het succes van de ingreep en een nieuw behandelgebied van minimaal invasieve interventies openen.

Zebravissen in een nieuw licht
Dr. J. (Jeroen) Kalkman (m), Technische Universiteit Delft – Delft Center for Systems and Control
De zebravis is een zeer populair diermodel voor het gedetailleerd bestuderen van vele biologische (ziekte)processen. De onderzoekers bouwen een nieuw soort optische microscoop waarmee hoge-resolutie driedimensionale afbeeldingen gemaakt kunnen worden van structuur en functie van de zebravis.

Het probleem 'wrijving' aanpakken met computers
Dr. L. (Lucia) Nicola (v), Technische Universiteit Delft – Virtual Materials and Mechanics
Wrijving kost miljarden aan verspilling. Een derde van de brandstof in een auto, bijvoorbeeld, gaat er zomaar aan verloren. Hoe kunnen we wrijving verminderen? Eerst moeten we begrijpen hoe dit ogenschijnlijk eenvoudige maar in werkelijkheid complexe proces werkt. Computers gaan ons helpen om dit probleem te ontrafelen.

Smokkelroute naar het brein
Dr. I.S. (Inge) Zuhorn (v), Universitair Medisch Centrum Groningen – Celbiologie
De bloed-hersenbarrière voorkomt dat medicijnen tegen hersenaandoeningen, zoals Alzheimer, in de hersenen terecht komen. In dit project worden nanodeeltjes ontwikkeld die deze barrière kunnen passeren, en waarin de medicijnen worden verpakt. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor effectieve behandeling van hersenziektes.

Ook ogenschijnlijk gladde oppervlakken zijn op microscopische schaal altijd ruw. Daarom is wrijving een complex proces. Bron: projectaanvraag van Lucia Nicola