STW.nl

U bent hier

Algemeen

In het proces van kennisoverdracht binnen het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) zijn de Gebruikerscommissie en het beleid omtrent Intellectueel Eigendom essentieel.

De Gebruikerscommissie is hét valorisatie-instrument van TTW. Bij elk project wordt zo’n commissie ingesteld. Hij bestaat uit de projectleider van het betreffende project, de uitvoerder (meestal een promovendus) en de vertegenwoordigers van de (potentiële) gebruikers – meestal bedrijven – die bij indiening van het project al hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwe kennis die het project naar verwachting zal opleveren.

Het is voor (potentiële) gebruikers van groot belang dat zij als eersten kennis nemen van resultaten uit het project. Wanneer zij van die resultaten geen gebruik maken, kunnen die via publicaties, conferenties e.d. bekend gemaakt worden. Willen zij er wel gebruik van maken, dan kan dat op verschillende manieren, met bijbehorende afspraken. In het beleid Intellectueel Eigendom van TTW zijn de spelregels hierover vastgelegd. Per project worden hier vooraf met de leden van de gebruikerscommissie afspraken over gemaakt.