STW.nl

U bent hier

 

De mogelijkheid om schendingen te melden

Klachten over een (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit door een persoon die werkzaam is (geweest) in een (deels) door STW gefinancierd onderzoeksproject, een persoon die een financieringsaanvraag heeft lopen bij TTW kunnen gemeld worden via het Meldpunt wetenschappelijke integriteit. Klachten worden behandeld volgens de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit – subsidieverlening.