STW.nl

U bent hier

Deadline intentieverklaring Take-off voorjaar 2018

6 februari 2018

Het programma Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Aanvragen kunnen tot 6 februari 2018, 14:00 uur CET als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 6 maart 2018, 14:00 uur CET.

Open calls Take-off voorjaar 2018

 

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies en vroegefasefinanciering kunnen tot 6 februari 2018, 14:00 uur CET als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 6 maart 2018, 14:00 uur CET.