STW.nl

U bent hier

Demonstrator 2018

Financieringsinstrument 
Status 
Gesloten
Opening 
11 januari 2018
Budget 
1,0 miljoen euro
Deadline 
27 februari 2018 - 2:00pm
Call Type 
Open
Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een product met een TRL van 5. 
 
Aan de hand van deze basisversie kan aan een derde partij worden getoond wat het toepassingsperspectief van de onderliggende technologie is en dat deze gereed is om te worden overgedragen. De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt plaats bij en door een commerciële partij. 
 
Let op: voor innovatie start-ups geldt er een andere regeling Take-off.
 
Aanvragers
Aanvragen kunnen worden ingediend door:
 
Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten aangesteld aan: 
 • Nederlandse universiteiten 
 • Universitaire Medische Centra
 • Prinses Máxima Centrum
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Het Nederlands Kanker Instituut (NKI)
 • Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • Dubble-bundellijn bij de ESFR te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 
Docenten en lectoren, met een aanstelling aan een Nederlandse hogeschool.*
 
Indienen van Demonstrator-aanvragen 
De Demonstrator-ronde van 2018 gaat open op donderdag 11 januari 2018. De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 27 februari 2018, 14:00 uur. Het budget voor deze ronde is 1,0 miljoen euro. Per Demonstrator-project kan maximaal 150.000 euro incl. btw worden aangevraagd.
 
Aanvragen kunnen alleen door de hoofdaanvrager worden ingediend via ISAAC, het elektronisch subsidieaanvragensysteem van NWO.
 
Relevante documenten voor het aanvragen van een Demonstrator 2018
 
Kenmerken Demonstrator-project 
Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 • SHOW: het maken van een demonstrator op TRL 5 niveau. Er wordt een Minimal Viable Product ontwikkeld. Deze activiteit heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.
 • TRANSFER: het voortdurend valideren van de markt voor de demonstrator-technologie. In dit deel worden activiteiten uitgevoerd die zijn gericht op de overdracht van de demonstrator-technologie. Marktvalidatie leidt tot een betere afstemming tussen technologie en markt. Dit verhoogt de kans op overdracht van de demonstrator-technologie naar een commerciële derde partij. Dit deel loopt parallel aan het maken van een demonstrator. 
 
Gebruikerscommissie 
Om marktvalidatie te bevorderen zodat de demonstrator-technologie ook daadwerkelijk en effectief aan een derde partij wordt overgedragen (voor commercialisatie), stelt NWO-domein TTW met de projectleider per project een gebruikerscommissie in.
 
Richtlijnen
 
Relevante documenten voor lopende Demonstrator-projecten
 
 
*Onder hogeschool verstaat NWO een instelling die wordt bekostigd in overeenstemming met artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en lid is van de Vereniging Hogescholen.
 
Contactpersoon