STW.nl

U bent hier

Industrial Doctorates

Status 
Gesloten
Opening 
9 oktober 2017
Budget 
3,4 miljoen euro
Tags 
industrial doctorates
Deadline 
16 januari 2018 - 2:00pm
Call Type 
Open

Het pilotprogramma Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf. Juist door wetenschappelijke kennis dichter bij het bedrijfsleven te brengen, is de impact op een toepassing in de praktijk groter.

Startimpuls
Het programma is onderdeel van de Startimpuls die door staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gegeven voor uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda richt zich sterk op de impact van het onderzoek. Het Industrial Doctorates-programma sluit hierop aan. De intensieve samenwerking draagt bij aan talentontwikkeling en versterkt of creëert kansen voor toepassing van wetenschappelijke kennis.

Onderzoekers
Het Industrial Doctorates-programma staat open voor zowel jonge talentvolle kandidaten die hun master recent behaald hebben (of op het punt staan die te behalen), als voor talenten die al werkzaam zijn bij het partnerbedrijf en alsnog willen promoveren. Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit elk wetenschappelijk domein en deelname beperkt zich niet tot de industrie.

Bijdragen

  • NWO stelt financiering ter beschikking uit het budget van het ministerie van OCW.
  • Deelnemende bedrijven dragen materieel en financieel bij aan onderzoeksprojecten. Binnen het Industrial Doctorates-programma ligt het accent op de samenwerking met mkb. Het programma kent daarom een verlaagde drempel voor deelname door een mkb.
  • De kennisinstellingen leveren begeleiding en onderzoeksinfrastructuur.
     

Publiek-private samenwerking (PPS)
Binnen de PPS-programma’s van NWO onderscheidt het Industrial Doctorates-programma zich door een focus op talentontwikkeling en een intensieve één-op-één-samenwerking tussen bedrijf en kennisinstelling.

Voorlopig eenmalige subsidieronde

Omdat deze subsidieronde nog een pilot betreft  is deze vooralsnog eenmalig.

Meer informatie en indienen
Op de NWO-website vindt u meer informatie over de call. Daar staan ook de calldocumenten, en kunt u uw voorstel indienen via ISAAC.

Contact
Binnen het programma Industrial Doctorates kunnen aanvragen uit alle wetenschapsgebieden of NWO-domeinen ingediend worden. Daarom heeft NWO per domein een directe vertegenwoordiger bij wie u met vragen terecht kunt. Dit geldt zowel voor vragen over de call for proposal en aanvraagdocument als voor het leggen van contacten met andere organisaties (kennisinstellingen of bedrijven) die mogelijke interesse hebben in het programma.

De vertegenwoordigers binnen de domeinen zijn:

Erwin Onderdijk, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), 030 6001 290
Inge van Leeuwen, NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), 070 3494 312
Kirsten de Bruijn-Spoorendonk, NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), 070 3440 776
Marianne Biegstraaten, toekomstig NWO-domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw), 070 3495 211.

Contactpersoon