STW.nl

U bent hier

Karin Sluis nieuw bestuurslid TTW

Karin Sluis nieuw bestuurslid TTW

26 februari 2018

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen verwelkomt ir. Karin Sluis in haar bestuur. Zij treedt met ingang van 1 maart 2018 toe tot het domeinbestuur. Sluis is algemeen directeur van het ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Karin Sluis heeft een lange staat van dienst bij Witteveen+Bos. Dit bureau is een grote speler op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouwen en is betrokken bij diverse TTW-projecten. Naast haar functie als algemeen directeur van Witteveen+Bos is Sluis lid van het topteam van de Topsector Water. Daarnaast is zij onder meer lid van de Netherlands Academy of Technology and Innovation.

Expertise
‘Karin Sluis brengt belangrijke expertise en kennis in het bestuur op het gebied van infrastructuur, civiele techniek, mobiliteit en gebouwde omgeving,’ zegt TTW-bestuursvoorzitter Jaap Schouten. Sluis heeft een breed netwerk met een sterke verbinding met de ingenieurspraktijk van duurzaam ontwerpen en construeren, vervolgt Schouten. ‘Daarnaast versterkt ze in het bestuur de relaties met de topsectoren en het hbo.’

Kwaliteit en relevantie
‘Ik kijk ernaar uit om de kwaliteit en relevantie van het technische onderzoek te vergroten en de samenwerking tussen wetenschap en praktijk te versterken,’ zegt Karin Sluis. ‘Onze tijd kent grote uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Daarnaast spelen opgaven zoals de grootschalige vervanging van infrastructuur, mobiliteitsvraagstukken en verduurzaming en uitbreiding van het woningaanbod. Techniek en technologie zijn nodig om deze uitdagingen op te kunnen lossen,’ vervolgt Sluis. ‘Daarom vind ik het zo belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan in de technische hoek en dat ervoor gezorgd wordt dat de nieuwste wetenschappelijke kennis ook in de praktijk wordt toegepast.’

Compleet
Met de benoeming van Karin Sluis is het TTW-bestuur vanaf 1 maart a.s. weer op volle sterkte. In november trad prof.dr. Wiro Niessen toe als opvolger van Ton van der Steen.