STW.nl

U bent hier

Mijn oceaan

Project nummer 
13273
Projectleider 

Prof.dr. G.J. Reichart
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Type project 
Lopend
Vakgebied 
Technische wetenschappen
De diepzeebodem zit vol waardevolle mineralen. Hoe kun je die opgraven zonder de omgeving te beschadigen? Een enorm waterbassin moet de impact van diepzeemijnbouw duidelijk maken.
 
Een stukje oceaan in eigen lab. Zo kun je het enorme waterbassin omschrijven waarmee promovendus Frans van Grunsven een TTW-onderzoek uitvoert aan de Technische Universiteit Delft. De bak huisvest 25.000 liter water en is een schaalmodel waarmee je kunt bestuderen hoe mijnbouw op de oceaanbodem het water in de omgeving beïnvloedt.
 
Sediment
Die invloed kan groot zijn. De oceaanbodem herbergt onschatbare voorraden waardevolle mineralen, die de groeiende economie kunnen voorzien van grondstoffen. Om die mineralen te kunnen delven, willen mijnbouwbedrijven stukken zeebodem afgraven. Niet-waardevol sediment dat daarbij vrijkomt, zou dan omhoog worden gepompt naar een schip dat de waardevolle mineralen van het sediment scheidt. De rest van het sediment gaat vervolgens weer terug naar de zeebodem.
 
Vertroebeling
Juist het terugpompen van het gefilterde ‘retoursediment’ kan de zeebodem flink verstoren. Het leidt tot vertroebeling van het water, die kilometers ver kan reiken en grote delen van het zeeleven kan treffen. Vertroebeling van het water hindert de voedselopname van organismen zoals diepwaterkoralen, die zich voeden door plankton en ander zwevend voedsel uit zeewater te filteren.
 
Gemalen kwarts
Samen met masterstudent Protogène Byishimo onderzoekt Van Grunsven of je de verspreiding kunt beperken door het retoursediment heel dicht bij de zeebodem los te laten. Met een aluminiumpijp die gemalen kwarts uitstoot in het waterbassin simuleert Van Grunsven de uitstroom van retoursediment. Daarbij kan hij variëren met bijvoorbeeld de hoeveelheid van het sediment die uit de pijp komt en het hoogteverschil tussen de pijp en de bodem. Zo kan Van Grunsven simuleren wat de ideale manier van terugspuiten is.
 
Openbaar simulatiemodel
Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een openbaar beschikbaar simulatiemodel waarmee bedrijven zelf kunnen nagaan wat de impact van hun mijnbouw is – en hoe ze die zoveel mogelijk kunnen beperken. De kans dat de industrie het model zal omarmen lijkt groot. Diverse bedrijven die actief zijn in de diepzeemijnbouw investeren in Van Grunsvens onderzoek.
 
=====
Fotografie: Ivar Pel
 
Dit artikel verscheen op 2 maart 2018 in Impact, het relatiemagazine van NWO-domein TTW.
 
Contactpersoon