STW.nl

U bent hier

Nieuwe organisatiestructuur NWO en STW bekend

Nieuwe organisatiestructuur NWO en STW bekend

14 april 2015

NWO heeft de contouren van haar nieuwe governance en organisatie bekendgemaakt. De belangrijkste onderdelen van de voorgestelde organisatie zijn een Raad van Bestuur, vier domeinen en een beheerseenheid waarin de NWO-instituten worden ondergebracht. Staatssecretaris Dekker van OCW informeert de Tweede Kamer vandaag over de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie.

De organisatie wordt effici├źnter ingericht: de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen worden geclusterd tot vier wetenschapsdomeinen. De vier domeinen zijn B├Ętawetenschappen, Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. Het STW-bestuur is verheugd over de gekozen domeinstructuur en over het feit dat Technische en toegepaste wetenschappen (TTW) een van de domeinen is.

Raad van Bestuur
In de nieuwe structuur is de besluitvorming geconcentreerd in een Raad van Bestuur. Daarvan zullen vier actieve wetenschappers deel uitmaken. De vier wetenschappelijke leden zijn ieder tevens voorzitter van hun domeinbestuur. Instituten vallen in het nieuwe model ook onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, die toeziet op integratie van de wetenschappelijke strategie van de domeinen en de instituten.

Een brede Raad van Advies, waarin ook vertegenwoordigers vanuit de maatschappij zitting hebben, zal adviseren over grote domein-overschrijdende onderwerpen en initiatieven die direct onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur vallen.

Slagkracht en flexibiliteit
Kortom, NWO staat een forse verandering in bestuursstructuur te wachten. Het bestuur en de directie van STW hebben vertrouwen in dat proces. Het zal leiden tot meer bestuurlijke slagkracht en flexibiliteit. Actieve wetenschappers blijven een belangrijke rol vervullen in het besturen van NWO. Integratie van de bestaande bureauorganisaties bevordert kruisbestuiving en coherentie binnen de organisatie, terwijl de organisatie in domeinen garandeert dat er specifieke kennis van en binding met het veld mogelijk blijft.

De processen en werkwijze zoals men die kent van STW blijven als ‘best practice’ ook in de toekomst binnen het domein TTW beschikbaar – en zullen ook worden gedeeld met de andere onderdelen van NWO. De contacten met stakeholders op het publiek-private grensvlak, die kenmerkend zijn voor de STW-werkwijze, zullen in stand blijven.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe NWO-governance en -organisatie op deze webpagina.