STW.nl

U bent hier

NWO honoreert aanvragen Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda

NWO honoreert aanvragen Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda

13 juli 2017

NWO kent financiering toe aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De honorering bestaat uit maximaal 2,5 miljoen euro per route. De aanvragen zijn ingediend door breed samengestelde consortia die onderzoek gaan doen op drie thema’s: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen.
 
Vanuit de Startimpuls richten de gehonoreerde programma’s zich onder meer op de processen en mechanismen in de veranderende omgeving van jongeren die bijdragen aan kansen(on)gelijkheid, het meten en detecteren van gezond gedrag buiten het laboratorium en multidisciplinair onderzoek naar het ontstaan, functioneren en de toekomst van het leven in een veranderende omgeving van moleculaire tot planetaire schaal. 
 
Nano- en quantumonderzoek
Een van de programma’s staat onder leiding van TTW-onderzoeker prof.dr.ing. Dave Blank, die eerder werd benoemd tot Simon Stevin Meester en sinds 2010 voorzitter is van het onderzoeksprogramma NanoNextNL.  Dit programma, genaamd Speerpunten van de Quantum-/Nano-revolutie, richt zich op het nanotechnologie en quantumfysica. Onderzoekers gaan in dit programma onder meer nieuwe geneesmiddelen en biomoleculen ontwikkelen met behulp van nanotechnologie en quantumcomputers. Daarnaast gaan onderzoekers aan de slag met het ontwikkelen van een energiezuinige manier van dataverwerking die is geïnspireerd op het brein. Een derde onderzoeksspoor moet meer inzicht verschaffen in de mogelijkheden voor veilige communicatie op het quantuminternet.
 
Gezondheid meten en detecteren
Een ander gehonoreerd programma, genaamd Meten en detecteren van gezond gedrag, staat onder leiding staat van TTW-onderzoeker prof.dr. Marco Beijersbergen. Het programma draait om methoden waarmee je buiten het laboratorium metingen kunt verrichten om de gezondheid van de mens in kaart te brengen. Voorbeelden daarvan zijn iedere dag een druppeltje bloed doormeten, of je voeding en de lucht die je in- en uitademt. Onderzoekers gaan binnen dit programma technologieën ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Daarnaast zoeken ze uit hoe we verstandig van die gegevens gebruik kunnen maken.
 
Big Data
TTW-onderzoeker prof.dr.ir. Inald Lagendijk leidt het gehonoreerde programma Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData). Het programma moet een impuls geven aan het wetenschappelijk onderzoek en aan technische en maatschappelijke oplossingen voor het verantwoord omgaan met Big Data. De behoefte daaraan is groot. Nu is het vaak niet duidelijk wie kan en mag beschikken over Big Data-gegevens. Ook is lang niet altijd bekend hoe we Big Data kunnen inzetten op een manier die juridisch en ethisch verantwoord is, maar ook maatschappelijk acceptabel.
 
Succesvolle eerste stap
‘Dit is een succesvolle eerste stap in de implementatie van de NWA,’ aldus NWA-voorzitter Louise Gunning. ‘Zoals de NWA beoogt zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook is geëxperimenteerd met een andere manier om geld aan partijen toe te delen en de krachten te bundelen. Hopelijk volgt er nu ook snel financiering voor de andere routes.’