STW.nl

U bent hier

NWO introduceert nieuwe subsidieregeling

NWO introduceert nieuwe subsidieregeling

9 juni 2017

Sinds 1 mei 2017 is een nieuwe subsidieregeling voor NWO van kracht. De subsidieregeling vormt de basis van waaruit heel NWO, inclusief NWO-domein TTW, subsidies verleent. Met de inwerking treding van deze regeling vervallen de Algemene Voorwaarden waar TTW tot nu toe mee werkte.
 
De nieuwe subsidieregeling is gemaakt voor alle aanvragers bij NWO en schept een gezamenlijk kader waarbinnen alle bestaande instrumenten van NWO mogelijk gemaakt worden.
 
De werkwijze en procedures van NWO-domein TTW veranderen door de nieuwe regeling niet. Alleen de plek waar ze formeel beschreven staan is gewijzigd. Zo is het gedeelte over intellectueel eigendom dat voortkomt uit een onderzoeksproject en de mogelijkheid voor het instellen van een gebruikerscommissie nu in de NWO-subsidieregeling opgenomen. Om de spelregels van de samenwerking in de gebruikerscommissie overzichtelijk te houden staan deze beschreven in een separaat document; Brochure Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW. In elke call van het NWO-domein TTW wordt verwezen naar dit document.
 
De nieuwe regeling geldt voor alle TTW-calls die na 1 mei 2017 door het bestuur van TTW zijn vastgesteld. Op calls die het door TTW-bestuur zijn behandeld voor 1 mei 2017 blijven de voorwaarden van toepassing op het moment van het besluit. Ook reeds gehonoreerd projecten blijven bestaan onder de regeling op het moment van honoreren.
 
Nieuwe organisatiestructuur NWO
De aanleiding om de regeling te herzien is de nieuwe organisatiestructuur van NWO, ingegaan op 1 januari 2017. NWO is hierbij georganiseerd in drie domeinen. In het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen zijn de activiteiten van het voormalige STW ondergebracht. De algemene voorwaarden waarmee STW werkte, kregen daarom hun plek in de NWO subsidieregeling. De harmonisatie vond plaats zonder wijzigingen van werkwijzen en afspraken. 
 
Call Open Technologieprogramma vernieuwd
De eerste call van TTW die onder de nieuwe regeling komt te vallen is het Open Technologieprogramma. De calltekst wordt daarom aangepast en geldt tot 1 januari 2018.
 
Gebruikerscommissies vinden hun plek in heel NWO
Met de nieuwe regeling wordt het vanaf nu voor alle NWO onderdelen mogelijk gebruikerscommissies in te stellen. Dit is voor NWO-domein TTW een bekend en succesvol instrument om publiek-private partners optimaal bij de projecten aangesloten te houden.
 
Loket voor vragen over de regeling
NWO staat open voor suggesties ten aanzien van de regeling. Voor alle aanvragers en gebruikers is daarom een speciaal e-mailadres opengesteld waar u terecht kun met al uw vragen, opmerkingen en suggesties over de nieuwe regeling. Uw vragen kunt u stellen via: nwosubsidieregeling@nwo.nl.
 
Wilt u liever iemand spreken, neem dan contact op met:
Yvette Prins (juridische aspecten van de regeling)
Marja Dijksterhuis (vragen over betreffende calls)