STW.nl

U bent hier

Open Technologieprogramma

Status 
Open
Call Type 
Open

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek, er zijn geen thema’s in het OTP. Wilt u een onderzoeksaanvraag indienen? Dat kan het hele jaar door. Daarvoor klikt u op de button 'Nu aanvragen' in het linkermenu.

Honorering
Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. Het bestuur neemt het uiteindelijke honoreringsbesluit. Er worden steeds ongeveer 20 voorstellen tegelijk beoordeeld. Bij elk project wordt een Gebruikerscommissie ingesteld.

Het budget van het Open Technologieprogramma bedraagt voor 2016 maximaal 18 miljoen euro. Binnen het Open Technologieprogramma werd in 2015 een derde van de aanvragen gehonoreerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TTW-program officer in uw vakgebied.

Nieuwe richtlijnen

Met ingang van 1 februari 2017 gaan de nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van financiering van een aanvraag in het Open Technologieprogramma in.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Materieel krediet en investeringskrediet worden inclusief btw opgenomen in de aanvraagbegroting
  • Na een eventuele honorering wordt de subsidie uitbetaald door middel van tranchebetalingen aan de instelling van de hoofdaanvrager

Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het TTW-bureau.

Datamanagementprotocol
Voor alle calls for proposals is sinds 1 oktober 2016 het datamanagementprotocol van NWO van kracht. Kijk voor meer informatie op de datamanagement-pagina van NWO, de richtlijnen voor het indienen van een OTP en het formulier Data management section.

Indienen
Om een OTP-aanvraag in ISAAC te kunnen indienen, klikt u op de 'Nu aanvragen' button links bovenaan deze pagina.

De benodigde documenten voor het aanvragen van een OTP-project:
- Algemene voorwaarden
- Richtlijnen voor het indienen van een OTP-aanvraag
OTP-invulformat
- Financiële planning
- Verklaring en ondertekening hoofdaanvrager
- Vaste tarieven salaristabellen TTW (per 01-07-2016)
- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken
- Datamanagement sectie
- Tarieven mensuren in-kindbijdrage
- Brochure Reglement Gebruikerscommissie

In de ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering’ kunt u verscheidene toelichtingen vinden, o.a. op de volgende onderwerpen:
- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken;
- Cofinanciering;
- Vereisten aan een steunbrief;
- Personeelsposities;
- Begrotingsposten;
- Verplichte formulieren;
- Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).
 

N.B.: De Engelstalige documenten voor het indienen van een OTP-voorstel zijn te vinden op: http://www.stw.nl/en/applicant of op http://www.stw.nl/en/content/open-technologieprogramma

N.B.: The English documents for submitting a proposal in the OTP program can be found on: http://www.stw.nl/en/applicant or on http://www.stw.nl/en/content/open-technologieprogramma

Contactpersoon