STW.nl

U bent hier

Perspectiefprogramma OnTime van start in Groningen

Perspectiefprogramma OnTime van start in Groningen

4 maart 2013

Op 28 februari 2013 was de eerste vergadering van het STW Perspectiefprogramma OnTime bij de Rijksuniversiteit Groningen. “OnTime - How to fix a (broken) circadian clock”, zoals het programma voluit heet, richt zich op de (verstoorde) menselijke biologische klok. Vanuit verschillende disciplines bekijken onderzoekers in 12 projecten hoe verstoringen in het menselijk lichaam ontstaan en wat daaraan gedaan kan worden. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van bedrijven in het programma zoals Philips, Medilux, Janssen Pharmaceutica en FrieslandCampina. Projectleider prof.dr. Andries Kalsbeek opende de dag, waarna de stand van zaken in het programma werd gepresenteerd.

Ploegendienst
Prof.dr. Domien Beersma van de Rijksuniversiteit Groningen liet zien welk effect het blootstellen aan licht heeft op de alertheid van mensen, met name mensen die in ploegendienst werken. Jan Geurts van FrieslandCampina: ‘Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten om twee redenen. Het kan inzichten geven voor onze eigen ploegendiensten in de fabriek; daarnaast zijn de resultaten misschien bruikbaar voor een nieuw product.’  

Medicijnen
Prof.dr. Joke Meijer van het Leiden Universitair Medisch Centrum richt zich op chronopharmacology, ofwel: hoe effectief zijn geneesmiddelen in relatie tot het tijdstip waarop zij worden ingenomen? Janssen Pharmaceuticals is partner in dit project. Haar promovendus op dit project, Laura Kervezee, liet zien dat de manier waarop een bepaald geneesmiddel wordt toegediend (oraal of intraveneus), sterk bepalend is voor de dagelijkse variatie in de effectieve dosis van het medicijn. In een vervolgonderzoek worden andere medicijnen getest. Dit moet leiden tot inzicht in het meest optimale tijdstip van toediening voor bepaalde medicijnen, met meer effectiviteit en minder nadelige bijwerkingen tot gevolg.

OnTime
Ons lichaam leeft volgens de biologische klok, als mens in de maatschappij leven we naar de sociale klok. Dit leidt onvermijdelijk tot verstoringen waar het menselijk lichaam last van heeft. Dit kan leiden tot defecten met betrekking tot de opname van voedingsstoffen, problemen met cognitieve functies of zelfs tot epidemische chronische gezondheidsproblemen. Het onderzoeksprogramma OnTime zoekt inzichten die de biologische en sociale klok beter op elkaar af helpen stemmen. Daarbij moeten we denken aan een gezondere manier van leven, betere lichamelijke en geestelijke prestaties, maatregelen tegen gezondheidsproblemen van ouderen, een betere aanpak van ziektes die met de biologische klok te maken hebben door gedragsverandering, voeding en medicatie, en dynamische verlichting thuis, op school en op het werk.

http://www.stw.nl/nl/programmas/ontime-how-fix-broken-circadian-clock

Meer informatie:
Projectleider Prof. Andries Kalsbeek, a.kalsbeek@nin.knaw.nl of
STW, drs. Marjolein van Dalen, m.vandalen@stw.nl

Prof.dr. Domien Beersma presenteert “Light and shiftwork”

OnTime kickoff vergadering in Bernoulliborg, Groningen