STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2014

De titel Simon Stevin Meester 2014 is toegekend aan prof.dr.ir. Bram Nauta, hoogleraar Integrated Circuit Design aan de Universiteit Twente. De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens het jaarcongres van STW, op 2 oktober 2014.

Het bestuur van STW prijst Bram Nauta om zijn baanbrekende ont-
werpen van Integrated Circuits (chips). Zo gaan mobieltjes dankzij zijn ontwerpen zuiniger met energie om, is het signaal beter en de hoeveelheid datatransport groter. De naar hem vernoemde Nauta-schakeling – een snelle elektronische schakeling die hij voor zich zag toen hij aan het zwemmen was – kwam begin deze eeuw terecht in mobieltjes, televisies en andere elektro-
nica. Recent heeft hij baanbrekend werk verricht in ruisonderdrukking bij mobiele antennes, dat zijn toepassing zal vinden in de volgende generatie mobieltjes (5G).

Wifi, bluetooth, 4G
Nauta’s groep is vooral sterk in het ontwerpen van chips voor het zend- en ontvangstgedeelte van mobiele apparaten. Met het groeiend aantal mobiele standaarden (onder andere GSM, Wifi, Bluetooth, 3G, 4G) en de druk bezette frequenties wordt dit steeds complexer. Nauta heeft zich gespecialiseerd in slimme filters in combinatie met schakelingen die storende ruis on-
derdrukken. Binnenin een chip is nagenoeg alle informatie digitaal (enen en nullen), maar de schakelingen van Nauta bevinden zich op het analoge domein van de elektronica, omdat ze moeten kunnen communiceren met de (analoge) buitenwereld.

Wereldtournee
Nauta is een vooraanstaand onderzoeker in zijn vakgebied. Hij kreeg in de afgelopen zeven jaar maar liefst 15 STW-projecten gehonoreerd. Hij is fellow en distuingished lecturer van de IEEE, ’s werelds grootste vereniging voor technologische innovatie. Bij de laatste onderzoek-
visitatie kreeg zijn groep de maximale score. Nauta heeft 33 octrooien op zijn naam staan. Hij adviseert chipfabrikanten in Silicon Valley, Taiwan en Europa.

Nauta is eigenlijk voortdurend op wereldtournee om bedrijven en wetenschappelijke congres-
sen te bezoeken en zijn onderzoek te pluggen (en soms om op te treden als technisch expert in rechtszaken over bijvoorbeeld patentkwesties). Het afgelopen jaar heeft hij alleen al met de KLM meer dan 50 vluchten gehad, meestal om een ander continent te bezoeken.

‘Kippenvel’
STW informeerde Bram Nauta over de prijs toen hij op Hawaï verbleef. Nauta toonde zich blij verrast: ‘Ondanks de temperatuur daar kreeg ik op dat moment kippenvel. De meeste weten-
schappelijke prijzen gaan naar fundamenteel onderzoek. Omdat ik uitsluitend toepassings-
gericht onderzoek doe, had ik voor mezelf de wetenschappelijke prijzen al afgeschreven. Ik zie het als een belangrijke erkenning dat ik deze prestigieuze prijs mag ontvangen.’

Met het bedrag wil Nauta onderzoek gaan doen naar ‘wilde ideeën’ om draadloze communi-
catie nog een flink stuk te verbeteren: miniaturisering van zenders en ontvangers, die weinig stroom verbruiken, heel goed tegen storing kunnen en ook nog heel snel data kunnen versturen.

Surfplanken
Nauta is ook een fanatiek snowboarder en golf-, kite- en windsurfer. Sporten die hij goed weet te combineren met zijn reizen over de hele wereld. Zo heeft hij in de buurt van Silicon Valley, waar hij vaak komt, standaard twee surfplanken liggen.

Meer informatie:
Hoogleraar Bram Nauta wordt Simon Stevin Meester (UT Nieuws)
Wat niet sterk is, moet analoog zijn (de Volkskrant)