STW.nl

U bent hier

Take-off fase 2 Vroegefasefinanciering

Financieringsinstrument 
Status 
Open
Opening 
22 juni 2017
Deadline 
3 oktober 2017 - 2:00pm
Call Type 
Open
De zevende ronde van Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap, is open voor aanvragen.
 
Open call: Ronde 7 - najaar 2017
Aanvragen voor vroegefasefinanciering, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot 5 september 2017, 14:00 uur CEST als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 3 oktober 2017, 14:00 uur CEST.
 
Tijdspad
22 juni 2017 Openstelling call
5 september 2017 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
3 oktober 2017 14:00u Deadline indiening volledige aanvragen
November 2017 Periode interviewdagen
11 december 2017 Bekendmaking uitslag (onder voorbehoud)
 
Take-off fase 2 - vroegefasetrajecten voor academische , hbo- en TO2-starters
Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
  
Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (startups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente is verschuldigd. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
 
Aanvragen
• Indiening intentieverklaring (Het indienen van een intentieverklaring is niet meer mogelijk. De deadline is verstreken.)
• Indiening full proposal (Een uitnodiging voor het indienen van een full proposal volgt nadat de intentieverklaring is behandeld)
 
Relevante documenten en webpagina's voor aanvragen Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten
 
English documents
 
Kaderbesluiten:
 
 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Voor algemene vragen over Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Program officer Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
Voor vragen over het life sciences cluster
Beleidsmedewerker Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Beleidsmedewerker Anne Cukier
Tel: 070 3440 833
E-mail: a.cukier@nwo.nl
Programma-assistentie
Programma-assistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl