STW.nl

U bent hier

Take-off - fase 2: vroegefasefinanciering ronde 8 (voorjaar 2018)

Programma 
Financieringsinstrument 
Status 
Open
Opening 
2 januari 2018
Deadline 
6 maart 2018 - 2:00pm
Call Type 
Open

Ronde 8 van het programma ‘Take-off fase 2: vroegefasefinanciering’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap. Nieuw in deze ronde is dat ook TO2-instellingen kunnen aanvragen.

Call gesloten
De deadline voor het indienen van een volledig voorstel is verstreken op 6 maart 2018, om 14:00 u CET. Indienen is weer mogelijk in de volgende ronde die medio juli/augustus wordt opengesteld
 
Waarvoor
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Voor wie
U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis heeft overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen.  
 
Wat aanvragen
Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. 
 
Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente is verschuldigd. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
 
Wanneer
Aanvragen voor vroegefasefinanciering, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot 6 februari 2018, 14:00 uur CET als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 6 maart 2018, 14:00 uur CET.
 
Tijdspad
 
Planning Take-off voorjaar 2018
2 januari 2018 Openstelling call
6 februari 2018
14:00 u CET
Deadline indiening intentieverklaring
6 maart 2018 
14:00 u CET
Deadline indiening volledige aanvraag
7 mei - 1 juni 2018 Periode interviewdagen
25 juni 2018 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)
 
Meer informatie
 
Relevante documenten en websites voor aanvragen Take-off fase 2 - vroegefasefinanciering
 

 

Relevant documents in English

 

Kaderbesluiten

 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Voor algemene vragen over Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Secretaris Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
Voor vragen over het life sciences cluster
Secretaris Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Secretaris Paul van Pelt
Tel: 070 3494 449
E-mail: p.vanpelt@nwo.nl
Programma-assistentie
Programma-assistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl