STW.nl

U bent hier

Take-off WO – fase 1: Haalbaarheidsstudies ronde 8 (voorjaar 2018)

Programma 
Financieringsinstrument 
Status 
Open
Opening 
2 januari 2018
Deadline 
6 maart 2018 - 2:00pm
Call Type 
Open
Ronde 8 van het programma ‘Take-off WO – fase 1: Haalbaarheidsstudies’ is open voor aanvragen. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.
 
Waarvoor
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Voor wie
U kunt deze financiering aanvragen wanneer u als onderzoeker verbonden bent aan een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.
 
Wat aanvragen
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan medewerkers in dienst van Nederlandse universiteiten of NWO-onderzoeksinstituten voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.
 
Wanneer
Aanvragen voor haalbaarheidsstudies, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot 6 februari 2018, 14:00 uur CET als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 6 maart 2018, 14:00 uur CET.
 
Tijdspad
 
Planning Take-off voorjaar 2018
2 januari 2018 Openstelling call
6 februari 2018
14:00 u CET
Deadline indiening intentieverklaring
6 maart 2018
14:00 u CET
Deadline indiening volledige aanvraag
7 mei - 1 juni 2018 Periode interviewdagen
25 juni 2018 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)
 
Meer informatie
Voor het aanvragen van financiering moet eerst een intentieverklaring worden ingediend, via e-mail.
 Indienen intentieverklaring (De deadline voor het indienen van een intentieverklaring sloot op 6 februari om 14:00 u CET. Het is helaas niet meer mogelijk in te dienen. Medio juli/augustus 2018 gaat ronde 9 open.)
 
 
Na het indienen van de intentieverklaring ontvangt u via e-mail informatie over het indienen van de volledige aanvraag.
 
Relevante documenten voor aanvragen Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies
 
Relevant documents in English
 
Relevante documenten voor lopende Take-off haalbaarheidsstudies

 

 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Voor algemene vragen over Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Secretaris Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
Voor vragen over het life sciences cluster
Secretaris Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Secretaris Paul van Pelt
Tel: 070 3494 449
E-mail: p.vanpelt@nwo.nl
Programma-assistentie
Programma-assistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl