STW.nl

U bent hier

Tienjarig experiment naar duurzaam stortbeheer van start

Tienjarig experiment naar duurzaam stortbeheer van start

6 oktober 2015

Na jaren van voorbereiding kan een uniek experiment naar duurzaam beheer van afvalstortplaatsen van start. Vandaag tekenden de Rijksoverheid, provincies en partijen uit de afvalbranche daarvoor de zogeheten Green Deal. STW is een van de partijen die het experiment steunt.

Met de Green Deal spreken de partijen af gezamenlijk langdurig onderzoek te doen naar manieren waarop het storten van afval duurzamer kan. Het doel is nagaan of verontreinigingen binnenin een stortplaats versneld onschadelijk te maken zijn. Als dat lukt, behoort de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden, en wordt het afvalprobleem niet doorgegeven aan toekomstige generaties.

Vanaf 2016 gaan pilots van start op gesloten stortplaatsen of delen daarvan in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Deze gaan tien jaar duren. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar.

Inpakken
Volgens de huidige regels wordt het afval in een stortplaats ‘ingepakt’ met een boven- en onderafdichting. Het gestorte afval is dan volledig afgesloten van de omgeving, waardoor verontreinigende stoffen niet naar de omgeving kunnen lekken. Een nadeel van deze werkwijze is dat de stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd, wat de hoge kosten met zich meebrengt en toekomstige generaties belast.

Duurzaam stortbeheer gaat uit van natuurlijk afbraakprocessen in het afval. Die processen zijn te versterken door achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats te brengen. Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen twintig jaar heeft bewezen dat dit kan leiden tot aanzienlijk minder verontreinigingen in de stortplaats.

Verontreinigingen worden deels afgebroken en deels vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval. Het duurt naar verwachting tien jaar om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiƫnische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving bestaat.

Locaties
De pilots worden uitgevoerd op stortlocaties van Afvalzorg en Attero. De locaties liggen in de provincies Noord-Brabant (Bergen op Zoom, stortplaats Kragge II), Noord-Holland (Hollands Kroon, stortplaats Wieringermeer) en Flevoland (Almere, stortplaats Braambergen). De locaties zijn uitgebreid onderzocht. Ze zijn voorzien van een goed functionerende onderafdichting, zodat geen risico op verontreiniging van het grondwater bestaat.

Als het experiment succesvol is, betekent dit dat een gesloten stortplaats na duurzaam stortbeheer geen bijzondere aandacht meer nodig heeft. Dat kan leiden tot een landelijke kostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s. De besparing is mogelijk doordat geen water- en gasdichte afwerking nodig is. De afdichting hoeft dan ook niet meer na een bepaalde termijn te worden vervangen, en de nazorg hoeft niet eeuwig te worden voortgezet. Dat maakt het ook mogelijk om de stortlocaties een hoogwaardiger nieuwe bestemming te geven.

Vanuit het buitenland is veel belangstelling voor duurzaam stortbeheer. De verwachting is dat het Nederlandse bedrijfsleven omzet kan genereren bij het internationaal verspreiden van deze aanpak.

Partijen
De Green Deal is getekend door de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ), de provincies Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de stortplaatsexploitanten Afvalzorg, Attero, Twence, Sortiva en Van Gansewinkel en de brancheorganisaties Stichting Duurzaam Storten en Vereniging Afvalbedrijven. Het Rijk zorgt ervoor dat de experimenten wettelijk mogelijk zijn, de provincies zien erop toe dat er geen regels worden overtreden. De exploitanten staan centraal bij de uitvoering en de financiering van het tien jaar durende innovatieve experiment.

Het experiment kan rekenen op brede maatschappelijke steun. De Green Deal krijgt vanuit bestuurlijke hoek steun door de gemeenten Almere, Bergen op Zoom en Hollands Kroon, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Zuiderzeeland. Vanuit wetenschappelijke en technische hoek is er steun van STW, Deltares, ECN, RIVM, de Technische Universiteit Delft en Wageningen UR.


Foto: Arie Stuivenberg

======
De aankomende editie van STW's relatiemagazine Impact gaat verder in op duurzaam stortbeheer. Het magazine staat stil bij een STW-project van prof.dr.ir. Timo Heimovaara, dat antwoord moet geven op de vraag hoe je het zelfreinigende vermogen van stortplaatsen kunt vergroten. Het artikel is beschikbaar als pdf-bestand.
 

Contactpersoon