STW.nl

U bent hier

Twaalf onderzoekers uit STW-kring in de prijzen bij de Veni’s 2013

Twaalf onderzoekers uit STW-kring in de prijzen bij de Veni’s 2013

23 juli 2013

De komende drie jaar kunnen 155 talentvolle jonge onderzoekers hun wetenschappelijke ideeën verder uitwerken dankzij een Veni van NWO. Van hen zijn er 12 die via Technologiestichting STW hun aanvraag indienden. Verder heeft één oud-STW-promovendus een Veni ontvangen in gebiedsoverschrijdende projecten. Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te stimuleren. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, van kwetsbaarheid voor stress in het brein, tot (Europese) grenzen aan sociale solidariteit en hoe het gebruik van plasma vliegtuigen aerodynamischer kan maken.

Veni’s zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni biedt onderzoekers een eerste opstap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is. 

Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen.

Het volledige NWO-persbericht over de toekenningen staat hier

De gehonoreerde toekenningen in STW-kring zijn:

Betere beveiliging tegen ziekteverwekkers
Dr.ir. K. (Klaas) Bouwmeester (m), Wageningen Universiteit en Research – Laboratorium voor Fytopathologie
Plantenziekten in land- en tuinbouwgewassen leiden tot lagere opbrengsten en verminderen de oogstkwaliteit. In dit onderzoek wordt een nieuwe vorm van afweer bestudeerd. Het doel is om extra barrières op te werpen tegen ziekteverwekkers, met name in tomaat en paprika.

Plantenverdediging wordt gemanipuleerd door insecten
Dr. C. (Colette) Broekgaarden (v), Wageningen Universiteit en Research – Plantenveredeling
Planten kunnen zich op ingenieuze manieren verdedigen tegen aanvallen van plantenetende insecten. Echter, sommige insecten lijken in staat om de verdediging van de plant in hun eigen voordeel te manipuleren. Hierbij worden mechanismen in de plant geactiveerd die de voor het insect schadelijke verdediging onderdrukken. Dit onderzoek gaat na hoe insecten de plantenverdediging precies manipuleren en welke mechanismen daarbij betrokken zijn.

Schimmelresistente planten door kleine RNA’s
Dr. M. (Mireille) van Damme (v), Wageningen Universiteit en Research – Fytopathologie
Kleine RNA’s reguleren expressie van genen. Tijdens schimmelinfectie van planten treedt een verandering op in populaties van kleine RNA’s. De onderzoekers bestuderen of verandering van de regulatie van kleine RNA’s in de plant kan resulteren in schimmelresistente planten.

Multifunctionele mobiele medische zorg
Dr.ir. P.J.A. (Pieter) Harpe (m), Technische Universiteit Eindhoven – Electrical Engineering
Het continu monitoren van bijvoorbeeld hartslag of hersenactiviteit bij patiënten en ouderen geeft informatie over de gezondheid en kan problemen detecteren of voorkomen. De onderzoekers gaan multifunctionele elektronica ontwikkelen om deze mobiele medische zorg gebruiksvriendelijk en zo goedkoop mogelijk te maken.

Wireless communication with the cerebellum
Dr. G. A. (Gustavo) Higuera (m), Erasmus MC – Neuroscience
Dit voorstel beoogt het (vanaf ‘nul’) ontwikkelen van een draadloos device om aandoeningen van de kleine hersenen (cerebellum) zoals verminderde coördinatie van spierbewegingen (ataxia) te behandelen. Het uiteindelijke doel is met behulp van licht met de kleine hersenen te communiceren. In dit project ligt de nadruk op het bouwen van het device zelf.

Using plasma to make aircraft more efficient
Dr. M. (Marios) Kotsonis (m), Technische Universiteit Delft – Aerodynamics
Vliegtuigen ondervinden luchtweerstand en het verminderen van die weerstand maakt ze efficiënter. Dit project onderzoekt toepassing van plasmatechnologie om de luchtstroom over de vleugels gladder te maken, wat tot minder luchtweerstand moet leiden.

Minuscule structuren maken
Dr.ir. R. (Richard) Lakerveld (m), Technische Universiteit Delft – Proces & Energie
Veel technologische producten worden mogelijk gemaakt door minuscuul kleine structuren. De natuur om ons heen is in staat om dergelijke structuren buitengewoon efficiënt te maken.  Dit onderzoek poogt de natuurlijke weg beter toegankelijk te maken voor de industrie.

Seismische beeldvorming met tweezijdige belichting
Dr.ir. J. R. (Joost Rutger) van der Neut (m), Technische Universiteit Delft – Applied Geophysics
Seismische beeldvorming is een populaire methode voor exploratie van de ondergrond. Hierbij wordt de ondergrond echter alleen van bovenaf belicht. Met een nieuwe techniek creëer ik extra belichting van onderaf, waardoor bepaalde structuren (bijvoorbeeld onder zoutkoepels) significant beter afgebeeld worden. Van der Neut is één van de drie finalisten van de Simon Stevin Gezel-competitie 2013 

Klein en snel door heel precies bewegen
Dr.ir. T.A.E. (Tom) Oomen (m), Technische Universiteit Eindhoven – Werktuigbouwkunde
High-tech industriële robots worden gebruikt om onder andere computerchips te maken. Door gebruik te maken van zeer nauwkeurige modellen kunnen de bewegingen in deze machines veel sneller en nauwkeuriger uitgevoerd worden. Hierdoor wordt massaproductie mogelijk op nanometer-schaal.

Supersnelle veilige crypto
Dr. P. (Peter) Schwabe (m), Radboud Universiteit Nijmegen – Digital Security
Het internet dringt door tot in de haarvaten van onze samenleving. Beveiliging van persoonlijke gegevens is van steeds groter belang. Dit onderzoek zal de bouwstenen daartoe aandragen, zodat programmeurs de benodigde beveiliging in hun systemen kunnen integreren.

Scouten van micro-organismen in microdruppels
Dr.ir. V. (Volkert) van Steijn (m), Technische Universiteit Delft – Product & Process Engineering
Muziektalent scout je niet op het voetbalveld. Analoog hieraan vind je alleen de beste micro-organismen wanneer je ze vergelijkt in de omgeving waarin ze moeten presteren. Waar huidige technologie dit niet toelaat gebruikt dit onderzoek microtechnologie om dit te realiseren.

Sherlock Holmes speurt naar botnets
Dr.ir. S.E. (Sicco) Verwer (m), Radboud Universiteit Nijmegen – ICIS
Een botnet is een vervelend stuk software dat gebruikt wordt voor criminele activiteiten zoals het versturen van spam en het uitvoeren van DDoS-aanvallen. In dit project wordt een methode ontwikkeld om sporen die een botnet in netwerkverkeer achterlaat te analyseren en infectiebronnen te lokaliseren.

In de categorie NWO-gebiedsoverschrijdende voorstellen is gehonoreerd:

Analyse en selectie van spermacellen op een chip
Dr.ir. L.I. (Loes) Segerink (v), Universiteit Twente – MESA+ Instituut voor Nanotechnologie 
Eén op de zes stellen komt in aanraking met onvrijwillig kinderloosheid en zoekt daarvoor medische hulp. Het doel van dit project is om de diagnose en de behandeling van de (verminderd) vruchtbare man te verbeteren met behulp van microfluïdische systemen. Segerink is oud-STW-promovendus en won eerder zowel de Simon Stevin Leerling-prijs als de Simon Stevin Gezel-prijs van STW.


Onderzoek aan luchtstroming rond een vliegtuig in de windtunnel van het Ames Research Center van de NASA. Foto NASA