STW.nl

U bent hier

Valorisation Grants voor 24 ondernemende wetenschappers

Valorisation Grants voor 24 ondernemende wetenschappers

4 juli 2012

Technologiestichting STW heeft 24 Valorisation Grants toegewezen aan ondernemende onderzoekers. Negentien van hen krijgen een zogeheten Fase-1 grant, vijf een Fase-2 grant. Eén van de Fase-1 grants wordt gefinancierd door de Stichting FOM, partner van STW in haar Valorisation Grant-programma. Alle honoreringen samen vertegenwoordigen een geldbedrag van 1.475.000 euro.

STW heeft in 2004 de Valorisation Grant opgezet naar voorbeeld van het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. In de praktijk is het voor onderzoekers lastig financiering te vinden voor het verder ontwikkelen van een idee dat uit wetenschappelijk onderzoek is voortgekomen. Ze hebben aangetoond dat het idee kan werken (proof-of-principle), maar er is nog geen prototype. Reguliere onderzoeksfinanciering biedt vaak te weinig ruimte voor ontwikkeling en aanvullend onderzoek dat in dit stadium onontbeerlijk is. De Valorisation Grant wil dit ‘financieringsgat’ overbruggen.

Het programma Valorisation Grant kent twee typen honoreringen: Fase-1 en Fase-2. Van de gehonoreerde voorstellen vallen er negentien in Fase-1 (waaronder één voorstel dat FOM financiert) en vijf in Fase-2. Een overzicht van de gehonoreerde aanvragen staat in de tabel.

Fase-1 is de haalbaarheidsstudie. Hierin doet de aanvrager onderzoek naar de technologische en commerciële haalbaarheid van het voorstel. Voor deze fase kan een maximum bedrag van 25.000 euro worden aangevraagd. De duur van deze fase bedraagt maximaal 0,5 jaar.

Fase-2 is de valorisatiefase. In deze fase worden de eerste stappen op het valorisatietraject gezet, zoals het ontwikkelen van een productportfolio, het aantrekken van een ‘launching customer’ en het voeren van onderhandelingen met private financiers. Het doel van deze fase is te komen tot het punt waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen. Voor Fase-2 kan maximaal 200.000 euro worden aan gevraagd voor een periode van maximaal 2 jaar. Voorwaarde is dat de aanvrager met succes de eerste fase van de haalbaarheidsstudie heeft afgerond.

De nu toegekende honoreringen zijn het resultaat van de 16e aanvraagronde van het programma. Voor Fase-1 ontving STW 42 voorstellen, voor Fase-2 15 voorstellen.

Meer informatie over de Valorisation Grants van STW bij dr. Wouter Segeth, e-mail w.segeth@stw.nl, telefoon 030 – 6001 274.Voor informatie over de honorering door FOM drs. Hendrik van Vuren, e-mail hendrik.van.vuren@fom.nl, telefoon 030 – 6001 225.

Meer over de Valorisation Grants van STW is te vinden op http://www.stw.nl/sites/stw.demo.infi.nl/files/mediabank/VG-boekje%202011-web.pdf

Illustratie: Artistieke impressie van een vruchtbaarheidstester, gebaseerd op Lab-on-a-Chip technologie. Foto MESA+/UT

Tabel: honoreringen Valorisation Grant ronde 16.


Valorisation Grants ronde 16 Fase-1:

Projnr

titel

Aanvrager 

 Universiteit/instituut

Sector 

Financier

12562

RED PV modules: Reinforced Encapsulated Design of Photovoltaic Modules

Prof.dr. A.H.M.E. Reinders

UT

HTSM

STW

12563

Apps4Life: A platform for self-management of COPD patients with a growth potential to other applications in healthcare

Dr. P.J.F. Lucas

RU

LS

STW

12564

The snowsweeper

Prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers

TU/e

HTSM

STW

12566

Enlightened2Move: Preventing diabetic foot complications by cold plasma technology

Dr.ing. A.J.M. Pemen

TU/e

HTSM/LS

STW

12567

Attractive High-Tech Hearing Protection for Youngsters

Prof.dr.ir. J.M. Festen

VUMC

HTSM/LS

STW

12569

A Modular Wheelchair Design for Children

Dr.ir. J.F.M. Molenbroek

TUDelft

HTSM/LS

STW

12572

Novel economic, simple, and environmentally friendly alloy soldering nanoparticle paste

Dr. Y.I. Yanson

UL

HTSM/Nano

STW

12573

Preventing biofilm formation on membranes by immobilized vanadium chloroperoxidase

Prof.dr. R. Wever

UvA

Chemie

STW

12575

Soilless Viniculture

Prof.dr. O. van Kooten

WUR

LS/Agro

STW

12576

Multiple Spinning Disc Technology for Industrial Chemicals Production

Dr.ir. J. van der Schaaf

TU/e

Chemie

STW

12577

Development and commercialization of an Angle-Resolved Cathodoluminescence Spectroscopy Instrument

Prof.dr. A. Polman

FOM-AMOLF

HTSM

FOM

12584

Energy Efficient Harvester

Prof.dr.ir. J.L. Herder

TUDelft

HTSM

STW

12585

Autonomous cable-driven robot for surface treatment

Prof.dr.ir. J.L. Herder

TUDelft

HTSM

STW

12588

StructWeb – Structuring the Web for Organizations

C.W. Korevaar MSc

UT

ICT

STW

12591

Towards a mobile system for objective evaluation of equine locomotor performance

Prof.dr. W. Back

UU

LS

STW

12592

IVVI-rack Advanced Measurement Instrumentation for Nano-Electronics

Prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen

TUDelft

HTSM/Nano

STW

12594

Spatial-Based SALOC

Ir. B.J. Dil

UT

ICT

STW

12599

MindPlay: Enabling brain-computer interfaces for gaming

Dr.ir. B. Reuderink

RU

HTSM

STW

12602

Nonlinear full waveform inversion for reservoir characterisation

Prof.dr.ir. A. Gisolf

TUDelft

HTSM

STW

 

Valorisation Grants ronde 16 Fase-2:

Projnr.

titel

Aanvrager 

Universiteit

Sector 

 Bedrijf

 

 Financier

12608

Exo Ligament

Dr.ir. J.F.M. Molenbroek

TUDelft

HTSM

Exo Ligament B.V.

Startup

STW

12611

Test Solutions for RF Power Amplifiers

Prof.dr.ing. L.C.N. de Vreede

TUDelft

HTSM

Anteverta-mw B.V.

Startup

STW

12612

Cellanyzer B.V.: Somatic cell count systems using Lab on a Chip

Dr. L.I. Segerink

UT

HTSM/LS

Cellanyzer B.V. i.o.

Startup

STW

12615

MIMETAS: Biomimetric Culture Arrays

Dr. P. Vulto

L/ACDR

HTSM/LS

MIMETAS B.V. i.o.

Startup

STW

12616

A monodisperse microbubble generator for the production of ultrasound contrast agents

Dr. M. Versluis

UT

HTSM

Tide Microfluidics B.V. i.o.

Startup

STW

 

 

Contactpersoon