STW.nl

U bent hier

Wetenschap en bedrijfsleven werken samen aan betaalbare alternatieven voor antibiotica

Wetenschap en bedrijfsleven werken samen aan betaalbare alternatieven voor antibiotica

18 december 2017

Bijna vijftig wetenschappers en twintig bedrijven gaan werken aan toegankelijke en betaalbare nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibioticagebruik. Dat gebeurt in acht onderzoeksprojecten die groen licht hebben gekregen van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). NWO investeert samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bijna 7 miljoen euro in het onderzoeksprogramma.

Antibioticaresistentie is wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid. De behoefte aan nieuwe middelen en manieren om bacteriële infecties te bestrijden is dan ook groot. Wetenschappers en het bedrijfsleven slaan daarom de handen ineen binnen het samenwerkingsprogramma Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR). Deze samenwerking binnen de onderzoeksprojecten moet bijdragen aan een soepele benutting van onderzoeksresultaten binnen het Nederlandse zorgstelsel.

Antibiotica en alternatieven
De onderzoeksprojecten richten zich vanuit diverse invalshoeken op nieuwe antibiotica. Eén van de projecten moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag hoe je menselijke afweercellen kunt ‘resetten’ als die door resistente bacteriën zijn aangetast. In een ander project ontwikkelen wetenschappers eiwitten die resistente bacteriën vatbaar moeten maken voor antibiotica die tot nu toe alleen werkten bij andere bacteriegroepen. Daarnaast richten enkele gehonoreerde projecten zich op het doorontwikkelen van veelbelovende stoffen die effectief lijken tegen resistente micro-organismen, en een alternatief kunnen zijn voor de huidige antibiotica. Een overzicht van de acht gehonoreerde projecten staat hieronder.

Samenwerking
NWO-domein TTW investeert 2 miljoen euro in het programma, waarvan 1 miljoen euro bestemd is voor onderzoek binnen de topsector Chemie. Het ministerie van VWS stelt bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor het NACTAR-programma. Van dit bedrag wordt 1 miljoen euro gereserveerd voor toegepast klinisch onderzoek. Om excellent onderzoek in Nederland bij elkaar te brengen en te stimuleren, investeert VWS in onderzoeksprogramma’s zoals ZonMw's Antibioticaresistentie, NACTAR bij NWO en het samenwerkingsplatform Netherlands Antibiotics Development Platform (NADP). Dit sluit aan bij een van de prioriteiten van het ministerie van VWS: het tegengaan van antibioticaresistentie.

Industriële partners dragen ruim een miljoen euro bij aan NACTAR-projecten, financieel of in de vorm van kennis of materieel. Het NADP zal nauw betrokken zijn bij het opzetten van verder onderzoek en het aansluiten van de industrie hierbij. Bij de acht gehonoreerde onderzoeken zijn in totaal twaalf kennisinstellingen betrokken, evenals vijftien (farmaceutische) bedrijven en vijf gezondheidsfondsen en -stichtingen.

Gehonoreerde projecten (in alfabetische volgorde)