STW.nl

U bent hier

Wetenschapsvisie 2025: maximale impact op bedrijfsleven en maatschappij

Wetenschapsvisie 2025: maximale impact op bedrijfsleven en maatschappij

25 november 2014

Het Ministerie van OCW publiceerde vandaag de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst. Het kabinet is ervan overtuigd dat wetenschap verbonden moet zijn met de maatschappij en het bedrijfsleven, en daarop maximale impact moet hebben. STW voelt zich goed thuis bij deze visie. Het door STW gefinancierde vraaggeïnspireerde onderzoek komt tot stand in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke stakeholders, en leidt tot innovatieve toepassingen met economische én maatschappelijke meerwaarde.

Om de Wetenschapsvisie 2025 vorm te geven, zal NWO slagvaardiger moeten kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het bestuur van STW is van mening dat dit moet gebeuren vanuit de sterktes van NWO en haar gebieden. Specifieke vakkennis, contacten met ‘het veld’ en een slagvaardig opererend team zijn noodzakelijk om met de groeiende groep partners aan de slag te gaan. Juist dan ontstaat multidisciplinaire samenwerking, die nodig is om bij te dragen aan economische groei en de 'societal grand challenges'. Een herkenbare organisatie met besluitvorming dicht bij de werkvloer achten wij noodzakelijk voor de wetenschap én de maatschappij. STW staat klaar om mede vorm te geven aan het vervolg van deze wetenschapsvisie en aan een nieuw model voor NWO, waarbij de kracht van de organisatie behouden blijft.

Zie ook de reacties van KNAWFOM en VNO-NCW op de wetenschapsvisie.