STW.nl

U bent hier

Workshop Physics with Industry wederom groot succes

Workshop Physics with Industry wederom groot succes

30 november 2012

Vorige week was het een drukte van belang in het Lorentz Center in Leiden. Daar organiseerden FOM, Technologiestichting STW en het Lorentz Center de workshop Physics with Industry. Ruim vijftig (jonge) fysici en onderzoekers van vijf bedrijven zochten elkaar op om een week lang te werken aan vijf fysische problemen. Het doel van deze workshop was (jonge) fysici actief mee te laten helpen om problemen uit de industrie op te lossen, hen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en ook bedrijven in contact te brengen met talent. Dit jaar was alweer de derde editie van de succesvolle workshop.

De week startte met de introductie van onderzoeksproblemen waar de bedrijven Janssen Precision Engineering, MicroDish, NXP, PamGene en Shell mee kampen. Daarna gingen de deelnemers in subgroepen aan de slag om zich elk in een probleem te verdiepen. De gemêleerde groepjes (van promovendus tot senior wetenschapper) stortten zich vol enthousiasme op vragen als "Hoe kunnen we de output van LED's elektronisch meten en regelen?" of "Hoe krijg je biopten snel en ongeschonden van een patiënt naar het pathologielab?". De groepen werden aangevoerd door een academische senioronderzoeker en een onderzoeker van het betreffende bedrijf. Na vier intensieve dagen werden op vrijdag bijzondere analyses en oplossingen gepresenteerd.

De bedrijven waren zeer verrast door de bijzondere bevindingen die de onderzoekers al na een paar dagen brainstormen, discussiëren, rekenen en soms ook meten, presenteerden. De onderzoekers waren zeer enthousiast over een unieke kennismaking met het bedrijfsleven en het verkrijgen van inzicht in échte bedrijfsproblematiek en op welke wijze zij daar hun bijdrage aan konden leveren met hun wetenschappelijke kennis. De week heeft de academici een unieke kans geboden om te ervaren hoe industriële R&D werkt. De vijf bedrijven kunnen nu aan de slag met het uitwerken van de nieuwe inzichten, wellicht samen met nieuwe academische contacten die ze hebben opgedaan tijdens de week Physics with Industry.

Meer informatie
De workshop Physics with Industry werd georganiseerd door de Stichting FOM, Technologiestichting STW en het Lorentz Center. Meer informatie over de workshop, de historie en verslagen van voorgaande jaren vindt u op www.fom.nl/pwi. Daar zal binnenkort ook het workshopverslag worden gepubliceerd.

Fysische problemen
De vijf probleemstellingen kwamen van de R&D afdelingen van de deelnemende bedrijven. Twee criteria waren hierbij van belang: er moet vanuit de fysica een bijdrage aan het probleem geleverd kunnen worden en de tijdsspanne van een week moet adequaat zijn om het onderwerp aan te pakken. De vijf bedrijven legden de volgende cases voor:

Janssen Precision Engineering (JPE)
Voor het meten van nanometer-verplaatsingen zijn verschillende technieken beschikbaar. Deze werken echter niet onder cryogene omstandigheden in vacuüm. JPE grijpt de workshop aan om tot een fysisch concept voor een sensor onder deze extreme omstandigheden te komen.

NXP
De kleur en lichtsterkte van LEDs kan per fabricagebatch verschillen. NXP vraagt de deelnemers mee te denken over het elektronisch meten en tunen van de output van LEDs.

MicroDish
Het bepalen van de activiteit van bacteriën neemt veel tijd in beslag (als voorbeeld: een tuberculosetest kan weken in beslag nemen) en is moeilijk te automatiseren. MicroDish wil met de fysici een biofysische methode bedenken om daarmee snel en eenduidig te kunnen bepalen of bacteriën dood of levend zijn.

PamGene
Medisch onderzoek maakt veel gebruik van biopten. Het probleem dat PamGene met de deelnemers wil aanpakken is hoe het biopt snel, veilig en ongeschonden (diepgevroren) van patiënt naar het pathologielaboratorium komt.

Shell
In een Gas-to-Liquid (GTL) reactie wordt uit aardgas vloeibare brandstof gemaakt. Shell daagt de deelnemers uit een model op te stellen voor de fysica van water, gas en reactieproducten in de nanoporiën van katalysatordeeltjes.

 

Foto 1. Een sfeerimpressie van Physics with Industry 2012
Foto 1. Een sfeerimpressie van Physics with Industry 2012
Foto 2. Physics with Industry 2012
Foto 2. Physics with Industry 2012
Foto 3. Physics with Industry 2012
Foto 3. Physics with Industry 2012
Foto 4. Physics with Industry 2012
Foto 4. Physics with Industry 2012
Foto 5. Physics with Industry 2012
Foto 5. Physics with Industry 2012
Foto 6. Physics with Industry 2012
Foto 6. Physics with Industry 2012