STW.nl

U bent hier

Financieringsinstrumenten

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) heeft diverse financieringsinstrumenten.

Vernieuwingsimpuls
Vanuit de overtuiging dat nieuwe technologie begint met talent en ideeën biedt TTW met de Vernieuwingsimpuls talentvolle onderzoekers de kans zich te ontplooien.

Open Technologieprogramma
Het Open Technologieprogramma is een bottom-up-podium voor goede technologisch-wetenschappelijke
ideeën.

Perspectiefprogramma’s
Binnen Perspectiefprogramma’s, waarin wetenschappers met een consortium van bedrijven werken aan specifieke wetenschappelijke thema’s, kan een technologie verder worden ontwikkeld.

Partnershipprogramma
Als een bedrijf een concrete technologisch-wetenschappelijke vraag heeft, kan een
Partnershipprogramma uitkomst bieden. Het bedrijf stelt het centrale thema vast en betaalt de helft van de
programmakosten.

Take-off en Demonstrator
Het laatste zetje richting de markt geeft TTW met Take-off voor startende ondernemers (voorheen de
Valorisation Grant), en Demonstrator voor het ontwikkelen van een demonstratiemodel.

Naast deze instrumenten is TTW medefinancier van nog meer thematische programma’s. Deze worden in veel gevallen in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Zodoende kennen zij vaak een iets andere opzet dan de andere instrumenten. 

Over deze programma’s vindt u onder de volgende links meer informatie:


Voor een overzicht van alle programma’s van de financieringsinstrumenten klik hier.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) stelt jaarlijks een call open voor projectvoorstellen die passen binnen de 17 roadmaps van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). HTSM2016 is gesloten op dinsdag 31 mei.
Het doel van het instrument Demonstrator is om resultaten uit universitair onderzoek of RAAK-onderzoek te verkopen en aan een marktpartij over te dragen.
Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek.
Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.
Het programma Partnership is bedoeld voor het aanpakken van vragen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Een Partnership is samenwerking van het NWO-domein TTW met één bedrijf.
De Valorisation Grant is een persoonsgebonden subsidie aan ondernemende onderzoekers voor het ontwikkelen van innovatieve high-tech bedrijvigheid op basis van kennis die is ontwikkeld binnen de universiteit en onderzoeksinstelling waar de betreffende onderzoeker aan verbonden is.
De Vernieuwingsimpuls is persoonsgebonden en biedt talentvolle, creatieve onderzoekers de kans om onderzoek naar hun keuze uit te voeren en de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen te bevorderen.
NWO stimuleert open access van onderzoeksresultaten en biedt hiervoor ook aan onderzoekers van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen financiële mogelijkheden.
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) verzorgt de uitvoering en doet het beheer van een aantal activiteiten in het nano-onderzoek in Nederland.
Jaarlijks reikt het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) drie prijzen uit, vernoemd naar Simon Stevin. Ze zijn bedoeld voor promovendi, net-gepromoveerden en prominente senior-onderzoekers. In alle gevallen bekronen ze de combinatie van onderzoek en valorisatie van resultaten uit dat onderzoek, bij jonge onderzoekers als stimulans, bij senior-onderzoekers als bekroning.
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) is op diverse manieren betrokken bij programma’s waar ook andere partijen aan deelnemen.