STW.nl

U bent hier

Overige activiteiten

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) is op diverse manieren betrokken bij programma’s waar ook andere partijen aan deelnemen. Een overzicht van activiteiten die gaande zijn of recent zijn afgesloten vindt u hier.

Ook is TTW deelnemer aan diverse platforms. De activiteit daarvan is het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten. Ook daarvan hier een overzicht.

Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument

Take-off fase 2 Vroegefasefinanciering

Take-off fase 2 is nu open voor aanvragen van starters vanuit academische instellingen, hbo-instellingen en TO2-instellingen. Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap, is open voor aanvragen.

Take-off TO2 - fase 1 haalbaarheidsstudies

De eerste ronde van Take-off TO2, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit TO2-instellingen, is open voor aanvragen.

Take-off WO fase 1 haalbaarheidsstudies

De zevende ronde van Take-off WO, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is open voor aanvragen.

Biotechnology and Safety

The main goal of this programme is to build scientific knowledge concerning the risks and uncertainties associated with state-of-the art and future modern biotechnology developments and applications, as well as to gain knowledge on ways to minimise and control those risks.
Subscribe to RSS - Overige activiteiten