STW.nl

U bent hier

Take-off

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Het wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het doel is het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies (fase1) en vroegefasetrajecten (fase2). Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (startups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening van maximaal 250.000 euro aanvragen.
 
Take-off voor academische , hbo- en TO2-starters
Voor academische-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in Take-off WO fase 1 en Take-off fase2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2). Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (voorheen Technologiestichting STW).
 
Voor hbo-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in het programma take-off hbo fase 1: haalbaarheidstudies . Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Daarnaast kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen in het Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2) programma, welke wordt uitgevoerd door NWO-domein TTW. 
 
Voor TO2-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in het programma Take-off TO2 fase1: haalbaarheidstudies alsmede in het Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2) programma, welke worden uitgevoerd door NWO-domein TTW.
 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
 
Programma-assistent
Managementassistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl
 
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Program officer Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
 
Voor vragen over het life sciences cluster
Beleidsmedewerker Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
 
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Beleidsmedewerker Anne Cukier
Tel: 070 3440 833
E-mail: a.cukier@nwo.nl
 
Voor algemene vragen
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl

 

Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument
Subscribe to RSS - Take-off