STW.nl

U bent hier

Take-off

 
Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Het wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
 
Bedrijvigheid stimuleren
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, hbo- en TO2-instellingen. Het doel is het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
 Bekijk actuele informatie over Take-off (open calls, honoreringen)
 
Haalbaarheidsstudies en leningen
Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies (fase 1) en vroegefasetrajecten (fase 2). Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening van maximaal 250.000 euro aanvragen. Elk jaar heeft Take-off twee financieringsrondes, die open gaan in januari (Voorjaarsronde) en in juli/augustus (Najaarsronde). 
 
Take-off voor academische, hbo- en TO2-starters
Voor academische-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in Take-off WO fase 1 en Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2). Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW).
 
Voor hbo-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in het programma Take-off hbo fase 1: haalbaarheidstudies. Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Daarnaast kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen in het Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2) programma, welke wordt uitgevoerd door NWO-domein TTW. 
 
Voor TO2-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in het programma Take-off TO2 fase1: haalbaarheidstudies alsmede in het Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2) programma, welke worden uitgevoerd door NWO-domein TTW.
 
 
 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Voor algemene vragen over Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Secretaris Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
Voor vragen over het life sciences cluster
Secretaris Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Secretaris Paul van Pelt
Tel: 070 3494 449
E-mail: p.vanpelt@nwo.nl
Programma-assistentie
Programma-assistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl

 

Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument

Pagina's

Subscribe to RSS - Take-off