STW.nl

U bent hier

Take-off

 
Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Het wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
 
Bedrijvigheid stimuleren
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, hbo- en TO2-instellingen. Het doel is het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
Let op: de actuele informatie over Take-off bevindt zich op de website van NWO: www.nwo.nl/take-off
 
 Lees meer over Take-off (website van NWO)
 Bekijk de open calls van Take-off per starter (website van NWO)
 Bekijk relevante documenten voor Take-off (website van NWO)
 Meer informatie over de toekenningen van Take-off (website van NWO)
 Vind een contactpersoon voor Take-off (website van NWO) 
 
 
Contactpersoon 


Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument

Pagina's

Subscribe to RSS - Take-off