STW.nl

U bent hier

Gebruiker

U bent als bedrijf of organisatie betrokken bij een project/programma van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW). In TTW-termen heet u dan een ‘Gebruiker’ en zit u in een gebruikerscommissie.

Informatie daarover vindt u onder Kennisoverdracht.

In de ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering’ kunt u verscheidene toelichtingen vinden, o.a. op de volgende onderwerpen:
- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken;
- Cofinanciering;
- Vereisten aan een steunbrief;
- Personeelsposities;
- Begrotingsposten;
- Verplichte formulieren;
- Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).

- Kennisoverdracht
- Uurtarieven mensuren voor in-kind bijdrage
- Invulformaat voortgangsrapportage/voortzettingsaanvraag