STW.nl

U bent hier

 

Over TTW

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) verbindt mensen en middelen om wetenschapsbreed technologie en technische kennis te ontwikkelen die bijdragen aan het creĆ«ren van economische meerwaarde en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit vindt plaats door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren, gebruikers en onderzoekers bij elkaar te brengen en door projecten te begeleiden naar optimale kansen voor kennisoverdracht.

Het NWO-domein TTW is actief binnen de Toegepaste en Technische Wetenschappen. NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) is de nationale wetenschapsfinancier.

 

Meer informatie:

Organisatie

NWO-transitie

Strategie

Bureaumedewerkers

Jaarverslagen en Utilisatierapporten

Successen TTW

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw onderzoeksaanvraag of over het NWO-domein TTW, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van TTW (telefoon: 030 - 6001278).

De Algemene wet Bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van een subsidiebesluit, hiertegen met reden omkleed in bezwaar te gaan bij het Algemeen Bestuur van NWO, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag.