STW.nl

U bent hier

Aanvrager

Wilt u een projectaanvraag indienen?
Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als er een call van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) geopend is. Op de pagina Open calls vindt u een overzicht van alle calls die op dit moment open staan. Bij elke call staan deadlines en richtlijnen voor indienen vermeld. Algemene documenten met betrekking tot het indienen van projectaanvragen staan in het linkermenu op deze pagina. Documenten die specifiek nodig zijn voor de betreffende open call, staan op de pagina van de call.
 
Bereidt u plannen voor indiening voor maar heeft u nog geen concrete aanvraag?
Heeft u onderzoeksplannen die niet in een open call passen of heel nieuwe ideeën? Kijk dan eerst onder Financieringsinstrumenten om te zien welke financieringsvormen TTW biedt en onder Programma’s en Lopende projecten om een indruk te krijgen van onderzoek dat momenteel binnen TTW loopt.
 
Het Open Technologieprogramma staat permanent open voor indiening, Perspectief, Take-off, Demonstrator en Vernieuwingsimpuls  kennen tenminste één maal per jaar een indienronde. Let daarvoor op de aankondiging van calls, bijvoorbeeld in de TTW-agenda op deze site of meld je aan voor onze nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van nieuwe calls. Het financieringsinstrument Partnership staat op niet vooraf te bepalen momenten open en kent per call een specifiek thema of onderwerp. Daarnaast zijn er calls (al dan niet incidenteel) voor andere programma’s en activiteiten. Let ook hiervoor op de aankondiging van calls op deze website.
 
Kennisoverdracht
Kennisoverdracht is cruciaal bij TTW. Daar moet u bij het maken van plannen of het schrijven van een aanvraag altijd rekening mee houden. Meer over kennisoverdracht bij TTW leest u hier.
 
Wetenschappelijke integriteit
TTW wil wetenschapsfraude voorkomen en traceren en sluit daarbij aan bij het beleid van NWO, de universiteiten en de KNAW. Dit beleid geldt voor de aanvraagfase en de fase na honorering. Het gaat om bewustwording, meldingen en mogelijke maatregelen.

Opmerking over de Richtlijnen voor het indienen van een aanvraag
In het document ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering (OTP)’ kunt u verscheidene toelichtingen vinden, o.a. op de volgende onderwerpen:

- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken;
- Cofinanciering;
- Vereisten aan een steunbrief;
- Personeelsposities;
- Begrotingsposten;
- Verplichte formulieren;
- Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).