STW.nl

U bent hier

 

Algemene voorwaarden

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. TTW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website is verstrekt.

Op deze website bevinden zich een aantal links naar externe websites. TTW is niet (mede)verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. TTW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie die op die websites is verstrekt.

TTW behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) voor met betrekking tot alle informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) die op deze website is vermeld.

Het is niet toegestaan de op deze website vermelde informatie elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, of op welke andere wijze dan ook te verveelvoudigen of, in welke vorm dan ook, op te slaan, zonder dat daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van TTW is verkregen, behoudens de op de website weergegeven formulieren, die bestemd zijn om (na invulling) toegezonden te worden aan TTW. Alle formulieren die voor dat doel zijn bestemd, zijn als zodanig gewaarmerkt. Deze formulieren mag u, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik door uzelf, afdrukken en/of downloaden zonder daarvoor toestemming aan TTW gevraagd te hebben.

Het is niet toegestaan links naar deze website aan te bieden zonder dat daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van STW is verkregen.